Domokos László

„Mindenki keresi ma a világban a kettős kötést” - Domokos László gondolatai a Költségvetési Tanácsról

2011-04-05 08:20
Egyszerre kell finanszírozni és élhetővé tenni az országot, az új Költségvetési Tanács pedig ezt a kettős szempontrendszert próbálja meg összehangolni - fejtette ki Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, aki 2011. március 25-én a Gazdasági Rádió Nap Vendége című műsorának adott interjút.

A Költségvetési Tanács (KT) munkájánál figyelembe kell venni, hogy Magyarországon kétféle érdekrendszert kell összeegyeztetni. Van ugyanis a magyar állam és a magyar állampolgárok érdeke, miszerint minél kevesebb közpénzből minél jobb szolgáltatást lehessen kapni, illetve van a hitelezők érdeke, amivel szintén szembe kell néznie egy eladósodott, hitelekből élő országnak - mondta el Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a Gazdasági Rádió Nap Vendége című műsorában. A KT-nak három tagja van: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, az ÁSZ első embere és a köztársasági elnök által kinevezett elnök, a tanácsban nekik kell konszenzusra jutniuk.

Domokos László szerint a fenti felismerés tükröződik az új költségvetési tanácsi konstrukcióban, vagyis hogy a Magyar Nemzeti Bank a finanszírozási-hitelezői oldal szempontrendszerét veszi figyelembe, az Állami Számvevőszéknek pedig a közpénzek hasznos, hatékony felhasználását kell biztosítania. A KT harmadik tagjának, a köztársasági elnök által kinevezett elnöknek a két szempontrendszer között kell majd egyensúlyoznia, úgy, hogy a két érdek egyszerre érvényesüljön - fogalmazott Domokos László, aki szerint ez a balanszírozó szerep hiányzott a korábbi tanács hozzáállásából. „Mindenki keresi ma a világban ezt a kettős kötést, hogy egyrészt finanszírozni kell az országot, vissza kell fizetni az adósságot, de másik oldalról azért élni is kell ebben az országban, meg fejlődni is kellene" - mondta az Állami Számvevők elnöke.

Az országgyűlési vita során egyértelművé vált, hogy a törvényalkotó szándékai szerint a korábbi Költségvetési Tanács titkárságának elemző munkáját a Magyar Nemzeti Bank és az Állami Számvevőszék makropénzügyi, illetve költségvetési elemző hátterének kell átvennie - mondta el Domokos László. Az ÁSZ elnöke szerint a két elemzőcsapat munkájának összehangolása után derül majd ki, hogy miképp lehet az egykori titkárságot helyettesíteni, az értékeléssel pedig meg kell várni az első érdemi büdzsé, azaz a 2012-es költségvetés véleményezését.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökeDomokos László szerint a számvevőszék kutatóintézetére, illetve az előző költségvetés zárszámadásának ellenőrzésében szerepet vállaló 80-100 számvevőre támaszkodva az ÁSZ képes reális képet kialakítani a gazdálkodás szabályszerűségéről és milyenségéről. Domokos László hozzátette, hogy a régi Költségvetési Tanácsnak is volt számvevőszéki delegáltja, de ő gyakorlatilag nem támaszkodott az ÁSZ által biztosított háttérre.

Domokos László elmondta: az új alkotmányban az adósságállomány leszorítása érdekében a KT visszaküldési jogot kaphat, míg a korábbi költségvetési tanácsi modellben csak véleményezési joga volt a testületnek. A költségvetési tanács, mint intézmény az új alkotmányba is bekerül, míg az eddigiben a korábbi tanács nem szerepelt.

Domokos László szerint a KT átalakítása azért vált szükségessé, mert az új idők új kihívásokat is jelentenek. Az új szabályozás szerint a kormány nem nyújthatja be addig a parlament elé a költségvetési tervezetet, amíg a KT nem ad zöld utat, vagyis a KT-nak joga lesz visszaküldeni a tervezetet átdolgozásra. „A lehetőségek határáig elmegy majd a szabályozás a visszaküldési joggal, de szerintem a vétójog nem a költségvetési tanács szerepe" - mondta Domokos László. A pontos szabályozás még nem ismert, így még nem lehet tudni, hogy mennyivel bővülnek a KT jogosítványai, de az ÁSZ elnöke szerint az bizonyos, hogy egyetlen grémium sem veheti át a magyar országgyűléstől a költségvetéshez kapcsolódó felelősséget. Domokos László szerint a sajtónak, az ellenzéknek és a független, elemző-ellenőrző szerveknek abban van felelőssége, hogy a költségvetés elfogadásáig mi történik, illetve, hogy milyen figyelem irányul a közpénzek felhasználására. „Én ezt nem becsülném le, szerintem ez egy nagyon fontos munka" - mondta az ÁSZ elnöke.