Domokos László a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsban

Domokos László a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsban
Az Állami Számvevőszék fenntarthatósági célkitűzések megvalósításáért tervezett tevékenységét ismertette Domokos László a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács előtt, a Parlamentben 2017. december 7-én. Mint mondta: az ÁSZ már megkezdte az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek megvalósítására irányuló ellenőrzés lehetőségeinek feltérképezését. Ennek keretében az ÁSZ szakmai egyezetést szervezett az érintett minisztériumok és a Központi Statisztikai Hivatal képviselőinek részvételével, továbbá fogadta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Magyar Tudományos Akadémia képviselőit is.
A fenntartható fejlődés keretrendszerét (Agenda 2030) az ENSZ 2015 szeptemberében fogadta el – ezzel lefektetve a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés, a tartós gazdasági növekedés és a környezet hosszú távú védelmének feltételeit. A 193 ország által támogatott 17 fenntartható fejlődési cél (SDG-k) a társadalmi élet összes területét érinti. A célok valamennyi gazdasági ágazatra kiterjedő, összefüggő rendszert alkotnak, így a kitűzött feladatok teljesítése érdekében a kormányzati és egyéb szereplőknek átfogó, összehangolt koncepció szerint kell megvalósítaniuk szakpolitikai intézkedéseiket.
 
Ezzel kapcsolatban Domokos László az ülésen arra emlékeztetett: az ÁSZ tevékenységében eddig is kiemelt helyet foglalt el a fenntartható fejlődést szolgáló programok ellenőrzése. Többek között ellenőrizte az ÁSZ a gyermekvédelmet, a felsőoktatást, a levegő tisztaságával kapcsolatos intézkedések végrehajtását, a nemzeti parkok gazdálkodását, a hulladékgazdálkodást, valamint a parlagfű elleni védekezést. 
 
Az ÁSZ lenöke kiemelte: a számvevőszék folyamatosan ellenőrizni fogja az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a megvalósítását. Mint mondta: az első lépés egy ún. koordinált - világszerte több mint negyven országban lezajló - nemzetközi ellenőrzés lesz, amely kifejezetten annak értékelésére irányul, hogy az egyes országok felkészültek-e az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a megvalósítására, meghozták-e az ehhez szükséges intézkedéseket, kialakították-e a végrehatás intézményrendszerét, megfelelő erőforrásokat rendeltek-e a célok végrehajtáshoz – ismertette Domokos László. Az ÁSZ folyamatosan tájékoztatni fogja a Tanácsot az ellenőrzéseiről, azok céljáról, témaköréről, ütemezéséről, és eredményeiről is.