Domokos László

Domokos László átadta a következő félév ellenőrzési tervét

2013-12-20 14:17
2013. december 20-án Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke átadta az ÁSZ 2014. évi I. féléves ellenőrzési tervét Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének. Ezt követően sajtótájékoztató keretében ismertette az ellenőrzési tervet.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységét az intézmény elnöke által jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végzi, amelyet az ÁSZ féléves tervezési ciklusonként hoz nyilvánosságra. A következő hat hónapos ellenőrzési tervet Domokos László ÁSZ elnök, Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének adta át.

Domokos László átadta az ÁSZ 2014. évi I. félévi ellenőrzési tervét Lezsák SándornakEzt követően Domokos László sajtótájékoztató keretében mutatta be az ellenőrzési terv részleteit. Az Állami Számvevőszék elnöke hangsúlyozta: minden megkeresést, kezdeményezést, bejelentést jelzésként kezelünk, az ellenőrzéseink tervezése során azokat a kockázatelemzési rendszerünkbe beépítjük, figyelembe vesszük és hasznosítjuk. A hatékony és rugalmas tervezés érdekében 2012 óta a korábbi éves helyett, féléves ellenőrzési tervet hirdetünk meg, amely nagyobb rugalmasságot biztosít.

Domokos László hangsúlyozta, arra törekednek, hogy olyan területeken végezzenek ellenőrzéseket, amelyek korábban nem, vagy nem teljes körűen kerületek az ÁSZ látókörébe, ahol megváltozott a jogszabályi környezet és kockázatot hordoz a közpénzek felhasználása, a közvagyon kezelése.

Sajtótájékoztató az ÁSZ ellenőrzési tervének részletes bemutatásáról


Az ÁSZ elnöke elmondta: 2014-ben a számvevők ellenőrizni fogják a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Magyar Nemzeti Bank és a jegybankba olvasztott PSZÁF, az Országos Betétbiztosítási Alap, a 2014-es országgyűlési választások, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabályszerűségi ellenőrzése is. Emellett jövőre is folytatódik az önkormányzati szektor kiemelt ellenőrzése, ami magába foglalja a 13 országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését.


Domokos László ÁSZ elnök az ellenőrzési tervről beszél

A NAV ellenőrzésével kapcsolatban Domokos László kifejtette: ellenőrzésünk fókuszában a korábbi ellenőrzések során magas kockázatúnak ítélt hátralékkezelési, valamint a kiemelt adózói körben végzett adóztatási és ellenőrzési tevékenység áll. E mellett az elmúlt évekhez hasonlóan nemzetközi kitekintést biztosító, párhuzamos ellenőrzést folytatunk az EUROFISC rendszer szabályszerű működésével kapcsolatban, amely egy nemzetközi adatcsere mechanizmus és arra szolgál, hogy fokozza az EU tagállamainak közigazgatási együttműködését az ÁFA csalások elleni küzdelemben - mutatott rá az elnök a sajtótájékoztatón.