Domokos László nyílt levele: Téved az MTA főtitkára

Domokos László nyílt levele: Téved az MTA főtitkára
Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a napokban interjút adott, amelyben többek között arról beszélt, hogy a közpénzből megvalósuló alapkutatások esetében nincs értelme a hatékonyság mérésének. Az MTA főtitkárának kijelentése azért rendkívül meglepő, mert ellentétben van Magyarország Alaptörvényének szellemiségével és előírásaival, valamint az ország versenyképességét erősítő célkitűzésekkel.
Alapvető igény a demokratikus társadalmakban, hogy a közpénzeket és a közvagyont használók tevékenységükben törekedjenek a gazdaságos, hatékony és eredményes működésre. Magyarország Alaptörvénye a társadalmi igényekkel összhangban fogalmazza meg a költségvetési gazdálkodás elveként a kiegyensúlyozottságot, átláthatóságot és fenntarthatóságot. Ezen túlmenően a költségvetési szervek számára törvény és kormányrendelet írja elő, hogy a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a teljesítmény követelményeivel, amellett hogy szabályosan is bánjanak a közpénzekkel és a közvagyonnal.
 
Domokos László nyílt levele: Téved az MTA főtitkára
 
Az Alaptörvényben megfogalmazott követelmények teljesülése érdekében az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerveként általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését. Mindemellett az ÁSZ elemzésekkel támogatja a jól irányított államot.
 
A hvg.hu oldalnak adott interjúban Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára arról beszélt, hogy az alapkutatás esetében miért nincs értelme a hatékonyság mérésének. Mint mondta: „Bizonyos esetekben – mint például a művészet, az alapkutatások jelentős része – a hatékonyságot nem lehet mérni.”
 
Véleményem szerint az MTA főtitkára – aki felelős vezetője egy közpénzzel gazdálkodó szervezetnek – tévedésben van. A kutatás-fejlesztésre fordított adófizetői forintok, vagyis közpénzek felhasználása ugyanis nem a művészi szabadság kategóriájába tartozik. Nagyon is hatékonysági, versenyképességi kérdés. Egyáltalán nem mindegy, hogy az állam, mint megrendelő – amelynek az Alaptörvényben deklarált kötelezettsége a közpénzek hatékony és eredményes felhasználása, a költségvetési egyensúly fenntartása, valamint a gazdasági növekedés előmozdítása – milyen pozíciót foglal el, és legfőképp milyen eredményekkel számolhat.
 
Az Állami Számvevőszék alig egy évvel ezelőtt 2017. augusztus végén zárta le az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások megfelelőségi ellenőrzését. Az ÁSZ ellenőrzése tényszerűen feltárta, hogy a támogatások monitoring és értékelési rendszere nem biztosította megfelelően a támogatások szabályszerű és eredményes felhasználását 2013 és 2015 között. Mindez azt jelenti, hogy az EU-tól származó kutatás-fejlesztési támogatások felhasználása nem volt hatékony az ellenőrzött időszakban.
 
Domokos László nyílt levele: Téved az MTA főtitkára
 
Az ÁSZ 2017 májusában hozta nyilvánosságra azt az elemzését, amelyet hazai és nemzetközi adatok alapján a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység eredményességéről készített. Az elemzés arra az összegző következtetésre jutott, hogy Magyarország 2008 óta GDP-jének egyre nagyobb arányát fordította kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekre, ugyanakkor európai összehasonlításban a hazai K+F+I folyamatok eredményessége a költések ellenére is stagnál. A nagyobb arányú befektetés tehát nem járt nagyobb eredménnyel, gyakorlatilag a hatékonyság romlott.
 
Szilárd meggyőződésem, hogy minden közpénzből finanszírozott szervezet felé elvárás a közpénzek eredményes és hatékony, tehát a teljesítménykövetelményeknek megfelelő felhasználása. Ez alól a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóhálózata sem lehet kivétel. Intézményi szinten a hatékonyságot növelő kritériumok előírása, érvényesülése, mérése és értékelése hozzájárul az intézmény tevékenységének teljesítménynöveléséhez, ami kedvező hatást gyakorol a költségvetés fenntarthatóságára, és amellyel maga az ország is dinamikusabbá válik.
 
Nem lehet elégszer hangsúlyozni: Magyarország versenyképessége szempontjából a legfontosabb, hogy minden közpénzkiadással szemben teljesítménykövetelményt kell állítani a felelős közpénzt költő vezetőknek. A sikerhez nagyban hozzájárul a kutatások és az innovációk számának az ösztönzése, a kutatás-fejlesztésre fordított közpénzek hatékony, teljesítményközpontú felhasználása. Mindezek alapján úgy vélem Török Ádám, az MTA főtitkára téved, amikor úgy gondolja, hogy a közpénzből megvalósuló alapkutatások esetében nem kell figyelembe venni a hatékonyságot. Úgy vélem, ez a szemlélet nem Magyarország fejlődését szolgálja, és nem biztosítja a felelős közpénzfelhasználást.
 
Budapest, 2018. július 25.
 
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke