Domokos László

Nemzetközi konferencián tartott előadást Domokos László

2017-07-10 16:21
Domokos László meghívást kapott a kínai számvevőszék és a kínai kereskedelmi minisztérium által szervezett ellenőrzési szemináriumra, amelyen a korábbi Selyemút mentén fekvő országok számvevőszékei közül számos európai intézmény képviselteti magát. Az ÁSZ elnöke a rendezvényen bemutatta az Integritás projektet és ismertette a Számvevőszék szerepét a jól irányított állam támogatásában.
A kínai számvevőszék és a kínai kereskedelmi minisztérium által 2017. július 10-16. között szervezett szeminárium napirendjén több aktuális téma is szerepel; megvitatják többek között a környezetvédelem és a big data témájához kapcsolódó ellenőrzések témakörét, és a résztvevő számvevőszékek ellenőrzési gyakorlataikat is megosztják egymással.
 
Nemzetközi konferencián tartott előadást Domokos László
 
Az eseményen Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke előadást tartott a Számvevőszék jól irányított állam támogatásában betöltött szerepéről, illetve az ÁSZ Integritás projektjéről. Előadásában ismertette, hogyan változott az idők során a számvevőszékek szerepe, és milyen módon támogatják tevékenységükkel a jó kormányzást. Kitért a számvevőszékeket érő aktuális kihívásokra is, mint például a kormányzatok értékelésében résztvevő más szervezetek megjelenésére, valamint a digitális világ miatt megváltozott környezetre.
 
Az Állami Számvevőszékről szóló, 2011-ben elfogadott törvény lehetővé tette, hogy az ellenőrzések következményekkel járhassanak azáltal, hogy az ÁSZ cselekvési terv összeállítására kötelezi az ellenőrzött szervezetet. A Számvevőszék az utóellenőrzések intenzívebbé tételével folyamatos jelenlétet képes biztosítani, így lehetővé vált, hogy megmutassa az ellenőrzötteknek a helyes irányt – mondta Domokos László.
 
Nemzetközi konferencián tartott előadást Domokos László
 
Az Állami Számvevőszék a jól irányított állam támogatását is feladatának tekinti, ennek keretében 2016-ban tanulmánysorozatot adott ki „A jó kormányzás építőkövei” címmel. Az ÁSZ által évente elvégzett integritás felmérés is a jól irányított állam támogatását szolgálja. A felmérés elsődleges célja, hogy a közszféra szervezetei és az állampolgárok körében tudatosítsa a korrupciós kockázatok meglétét és az ezek mérséklésére hivatott kontrollok fontosságát. Az önkéntes részvételen alapuló felmérés sikerét többek közt az is jelzi, hogy a résztvevő intézmények száma évről évre növekszik. A kérdőív eredményei támogatják az ÁSZ kockázatelemzési tevékenységét, amely fontos szerepet játszik az ellenőrzött szervezetek kiválasztásában – világított rá az ÁSZ elnöke. Az integritás felméréssel párhuzamosan új jogszabályok is születtek, amelyek a közigazgatás számára kötelező integritási követelményeket írnak elő. Mindez hozzájárul az eredményesebb ellenőrzési tevékenység feltételeinek megteremtéséhez – emelte ki Domokos László.