Domokos László

Osztrák nagykövet látogatása

2011-05-03 11:10
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke hivatalában fogadta dr. Michael Zimmermant, az Osztrák Köztársaság nagykövetét. A találkozó fő témája az új Alaptörvény Állami Számvevőszéket érintő előírásai voltak.

Az osztrák nagykövet látogatásán elsősorban az új magyar alkotmányról, az ahhoz kapcsolódó számvevőszéki feladatokról, illetve a költségvetési terv véleményezésével kapcsolatos tapasztalatokról volt szó.

Az Országgyűlés 2011. április 18-án fogadta el Magyarország Alaptörvényét, mely 2012. január 1-jei hatálybalépésével az Állami Számvevőszék tevékenységére is hatással lesz. Az új Alaptörvény egyik kiemelt célja az államadósság leszorítása és a közpénzügyek rendbetétele. Domokos László tájékoztatta a nagykövetet az Alaptörvény számvevőszékre vonatkozó legfontosabb területeiről, „A közpénzekről" szóló fejezetről - ezen belül találhatók az Állami Számvevőszékre és a Költségvetési Tanácsra vonatkozó cikkek.

Dr. Michael Zimmerman és Domokos László


Dr. Michael Zimmerman osztrák nagykövet és Domokos László ÁSZ elnök

A Költségvetési Tanács az új alkotmányban kiemelt helyet kapott. Alapvető érdek, hogy átlátható, megbízható és számon kérhető legyen az állami bevételeket és kiadásokat kezelő költségvetési törvény. A KT-nak elő kell segítenie, hogy a kormány, illetve a parlament reális, betartható költségvetést alkosson.

Dr. Michael Zimmarman osztrák nagykövet


Dr. Michael Zimmerman: Közös kihívás, hogyan lehet az euró stabilitását biztosítani

Az új KT szélesebb jogkörrel rendelkezik elődjénél. A parlamenti benyújtás előtt visszaküldheti a kormánynak a költségvetési tervezetre vonatkozó véleményét, és újabb tervezet elkészítésére kötelezheti a kormányzatot, ami a véleményezési jognál jóval nagyobb hatáskör.
A KT terve egy tudáshálózat létrehozása, amelyben szeretné megismerni és egymással ütköztetni azoknak a tudományos műhelyeknek a véleményét, amelyek a makrogazdaság valamely fontos területével foglalkoznak.

Domokos László az Állami Számvevőszékről szóló új törvényről elmondta: meg kell erősíteni a számvevőszéki jogosítványokat. Az új törvényt az alapozza meg, hogy új Alaptörvényhez kapcsolódva szükségessé válik a sarkalatos törvények megalkotása.

Domokos László ÁSZ elnök


Domokos László: Meg kell erősíteni a számvevőszéki jogosítványokat

Az ÁSZ elnöke kiemelte, hogy olyan számvevőszéki törvényre van szükség, amely kezeli és megszünteti a következmény-nélküliséget az ellenérzősekkel kapcsolatban és szigorítani kell az ellenőrzött szervezet kötelezettségeit és felelősségét is. Ehhez szigorú, következetes, átlátható, független, hatékony és közérthető Számvevőszékre van szükség.

A találkozón szó esett a költségvetési terv előzetes véleményezéséről, mely nem tartozik minden ország számvevőszékének feladatai közé. A jövőben átértékelődik és kiegészül a számvevőszékek szerepe. Az Európai Unióban ez új kihívást jelent, de Magyarországon ennek már hagyománya van.