Domokos László Az Állami Számvevőszék Elnöke

Elindult az idei Nemzetközi Integritás Szeminárium

2021-02-11 13:38
Büszkeséggel tölt el, hogy az Állami Számvevőszék már nyolcadik alkalommal tartja meg nemzetközi tudásmegosztó tevékenységének egyik kiemelt rendezvényét, a Nemzetközi Integritás Szemináriumot. Az eseményhez, amelyet ebben az évben a globális járványhelyzet miatt az online térben bonyolítunk le, idén is a világ számos pontjáról csatlakoztak résztvevők.
Az ÁSZ 2014 óta minden évben megrendezi Nemzetközi Integritás Szemináriumát, amelyre ebben az évben minden eddiginél több, összesen 38 ország számvevőszékéről regisztráltak munkatársak. Az érdeklődés jelentős, a Fülöp-szigetektől Argentínáig lesznek résztvevők, így fontos szempont volt az időzónák egyeztetése, amelynek megoldásaképp naponta két csoportra osztottuk a jelentkezőket, hogy munkaidőben kapcsolódhassanak be a programokba.
 
Úgy vélem, több összetevője is van a fokozott érdeklődésnek. Egyrészt racionális szempontokat figyelembe véve az online csatlakozás lehetősége, időt és költséget takarít meg. Másrészt – és ezt tartom kiemeltnek – az INTOSAI közösségen belül egyre nagyobb teret kap a korrupció elleni küzdelem, amely a jelenlegi járványügyi helyzetet tekintve - amely a megfékezésre, valamint az egészségügyi helyzetre vonatkozóan - további hatalmas állami finanszírozással jár.  
 
A korrupciós kockázatok elemzésének módszertanai alapján mindkét helyzetet eredendő integritási kockázatnak kell tekinteni. Következésképpen ebben a helyzetben fokozódik a társadalomnak a legfőbb ellenőrző intézményekkel szembeni azon elvárása, hogy vegyék elejét a járvány megfékezésére szánt közpénzek nem megfelelő felhasználásának.
 
Az ÁSZ tudatában van a korrupció megelőzéséért viselt felelősségének, amelyhez hátteret biztosítanak a támogató partnerek és az állam részéről a nemzeti stratégiába beépült – az ÁSZ javaslatait figyelembe véve készült – korrupcióellenes stratégia.
 
 
Elnok_integritasszem
 
Hogyan is függ össze a korrupció megelőzése az ellenőrzéssel?
 
A járvány kitörése óta az ÁSZ ellenőrzései meghatározó részében a közszféra szervezetei integritásának értékelésére fókuszált. Ennek eredményeképpen 2020-ban mintegy 5000 szervezet integritási helyzetének ellenőrzését kezdtük meg, amelyek között voltak önkormányzatok, költségvetési szervek, valamint köztulajdonú gazdasági társaságok.
 
Felmerülhet a kérdés, hogy mi tette szervezetünket alkalmassá mintegy 5000 szervezet integritásának ellenőrzésére? Először is az ÁSZ 2011. óta tartó integritás projektjét emelném ki. A projekt egyrészt hozzásegítette az ÁSZ-t ahhoz a tudáshoz, tapasztalathoz, amelyek révén megfelelő módszertant tudott kidolgozni, másrészt pedig megismertette a közszféra szervezeteit az integritás fogalmával és jelentőségével, valamint tudatosította a korrupciós kockázatokat, illetve azok kezelésének szükségességét. Ezáltal megteremtette az ellenőrizhetőség feltételeit, amire építve az ÁSZ fejleszteni tudta az ellenőrzési módszereit.
 
Másodikként azt említeném, hogy az elmúlt fél évtizedben olyan jogszabályok léptek hatályba Magyarországon, amelyek a közszféra szervezetei vezetőinek a kötelességévé tették az etikai alapelvek meghatározását, az integrált kockázatkezelést, az integritási kontrollok kiépítését és működtetését, valamit az ezekről szóló évenkénti beszámolást.
 
Ezeknek a folyamatoknak a digitálisfejlesztések támogatták, amelyek lehetővé teszik az ellenőrzéshez rendelkezésre bocsátott dokumentumok elektronikus kezelését és az ellenőrzött szervezetekkel való elektronikus kapcsolattartást, így több száz szervezet rendelkezésünkre bocsátott adatait tudjuk értékelni.
 
A nemzetközi integritás szeminárium másik kiemelt témaköre a korrupció mérésének megbízhatósága lesz. A szeminárium során a korrupció minél objektívebb méréséhez is szeretnénk támpontokat adni és kapni, és kiérlelni azokat az alapelveket, illetve módszertani megközelítéseket, amely mentén haladva ez a feladat sikeresen elvégezhető.
Nagy öröm számomra, hogy az ÁSZ integritás érdekében végzett munkáját az INTOSAI keretei között is elismerik, és hogy tagjai lehetünk annak az INTOSAI szakértői csoportnak, amely az INTOSAI és az ENSZ közötti, a korrupció megelőzését szolgáló együttműködési megállapodás megvalósítását koordinálja.
 
Hasznos, tartalmas, előremutató tanácskozásokat kívánok a szeminárium minden résztvevőjének!

Partnereim