Domokos László

Tanulmánykötet a jövedelemadózásról

2020-08-25 11:00
„A jövedelemadózás számvevőszéki aspektusai és ellenőrzési gyakorlata” címmel írt fejezetet Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Soproni Egyetem Kiadó gondozásában megjelent Ami vagyon, az legyen is című tanulmánykötetben. A Soproni Egyetem ezzel a kiadvánnyal olyan jellegű művet hozott létre, amely hiánypótló a szakmában.
A könyvben a szerzők a jövedelemadózás témakörét vizsgálják, azonban nem a napi gyakorlat oldaláról, hanem a makrogazdasági, a jogi, a nemzetközi és az ellenőrzési vetületét képezik le a témának. A jövedelemadózás és a makrogazdaság közötti kapcsolatot a Költségvetési Tanács és a monetáris hatóság mellett az Állami Számvevőszék tanulmánya is elemzi.
 
A jövedelemadózás számvevőszéki aspektusai és ellenőrzési gyakorlata című, Domokos László és dr. Pulay Gyula által jegyzett tanulmány a jövedelemadózás kérdéskörével két szempontból foglalkozik.  Az első szempont az, hogy a jövedelemadók milyen szerepet töltenek be az állam kiadásainak finanszírozásában. A jövedelemadózás másik fontos számvevőszéki szempontja az, hogy az adóbevételek beszedéséért felelős Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabályosan és eredményesen látja-e el a feladatait.
 
A tanulmány első része azt tárja fel, hogy a két vizsgált jövedelemadó, a lakosság befizetésein belül a személyi jövedelemadó, a gazdálkodó szervezetek befizetésein belül a társasági adó milyen szerepet játszott a költségvetés finanszírozásában. Ezt követően az Állami Számvevőszék ellenőrzései során szerzett tapasztalatokat, a két jövedelemadó kapcsán tett megállapításokat osztják meg a szerzők az olvasókkal. Végül a tanulmány az adóhatóság ellenőrzésének közérdeklődésre számot tartó tapasztalatai kerülnek összegzésre.
 
A kötetet Domokos László valamennyi gazdasági és adózási területtel foglalkozó szakember és érdeklődő figyelmébe ajánlja.