Domokos László

A digitalizációs átállás elkerülhetetlen

2019-12-17 15:16
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a hagyományokhoz híven a 2019. évben is megtartotta az ünnepeket megelőző évzáró állománygyűlését. Domokos László, az ÁSZ elnöke évértékelő beszédében megköszönte munkatársai egész éves kitartó szakmai munkáját, bemutatta az elmúlt év eredményeit és előrelépéseit, egyúttal kitekintett a további megvalósítandó feladatokra és kihívásokra.
Az ÁSZ elnöke beszédét a változás és a felismerés köré építve Makkai Sándor erdélyi magyar író és református püspök idézetével kezdte: „A Karácsony éppen azt hirdeti nekünk, hogy minden külső változásnak lelki feltételei is vannak, s belső változás nélkül igazi eredményt várni nem lehet."
Elmondta, a globalizáció, az információrobbanás meghatározzák mindennapjainkat: új idők kezdődtek, a változások új helyzetet teremtettek, új fogalmak jöttek létre, mint például az adatgazdaság. Ezek mind a munkahely, mind a magánélet, mind akár a nemzet szintjén megjelennek, és amelyekkel szembe kell nézni, mert ez a bölcsebbé válás útja, a változás újabb lépése.
 
Domokos László, - a 2020-ban 150 éves - Állami Számvevőszék elnöke Szergej Vasziljevics Lukjanyenko orosz sci-fi író gondolatával kezdte a jövőbeni célok felvázolását: „A jövő felé haladás elképzelhetetlen a múltba vetett pillantás nélkül." A karácsony a születés, a kezdetre készülés jelképe, ugyanakkor nem mellőzhető a múltra visszatekintés és a jövőben gondolkodás.
 
-600
 
A történelmi gyökerek felvázolását követően az ÁSZ elnöke elmondta, hogy a dinamikusan változó környezet két nagy kihívást állít folyamatosan a számvevőszéki szervezet elé. Az egyik a példamutatás, a másik a digitalizációs kihívásoknak való megfelelés. Ehhez folyamatosan történik meg a szervezet- és környezetátalakítás a folyamat- és munkakör-átalakításokkal. Ezen túl munkáltatói változások is végbe mennek, amelyhez a teljesítményértékelési rendszer feltételei adottak. Ez eddig sikeres volt, tovább folyik a tevékenységoptimalizálás, a folyamatok felülvizsgálata. Az ÁSZ elnöke felhívta azonban a figyelmet: a digitális kultúra hosszú, mélyre ható alkalmazkodást követel meg. Elrugaszkodási pontként nevezte a jövőre nézve, hogy az Országgyűlés határozatban elismerte az Állami Számvevőszék 2018. évi, a digitális ellenőrzési környezetre történő átállás érdekében kifejtett tevékenységét. Mindezeket összegezve tehát világos, hogy lezárult egy korszak. A mennyiségi ellenőrzések kora után a minőségre helyezzük a hangsúlyt. Ahogy a minőségbiztosítás átalakult gyakorlati minőségirányítássá, úgy változik a kommunikáció, a teljes szervezet felelőssége.
 
Domokos László megköszönve kollégái áldozatos és lelkiismeretes munkáját Assisi Szent Ferenc szavaival zárta az évértékelést: „Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen."