Domokos László

Aktualitások a nyugdíj-, és a társadalombiztosítási rendszerről

2012-02-09 16:33
A Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesület Társadalombiztosítási Ellenőrzési Szakosztálya „Helyzetkép a nyugdíjrendszer aktualitásairól és a társadalombiztosítási rendszer változásairól - 2012" címmel rendezett konferenciát. Az eseményt Domokos László, az Állami Számvevőszék és az MPGEKE elnöke nyitotta meg.
2012. február 9-én került sor a Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete (MPGEKE) Társadalombiztosítási Ellenőrzési Szakosztályának nyitó rendezvényére a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán. A konferencia témája: „Helyzetkép a nyugdíjrendszer aktualitásairól és a társadalombiztosítási rendszer változásairól - 2012".

A rendezvényt Domokos László, az Állami Számvevőszék és az MPGEKE elnöke nyitotta meg.

Domokos László

Domokos László megnyitja a konferenciát

Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az Állami Számvevőszéknek az a küldetése, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét és ezzel hozzájáruljon a jó kormányzáshoz.

"Sajnálatos módon az utóbbi évek számos példát szolgáltattak arra, hogy amit nem ellenőriznek, az ebek harmincadjára kerül. A kontroll hiánya a közpénzügyek leromlásához vezet."-mondta Domokos László.


Részlet Domokos László köszöntőjéből

Ezt követően „Új, fenntartható nyugdíjrendszer a jogszabályváltozások tükrében - munka és rehabilitáció" címmel Prof. Dr. Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója tartott előadást, majd Dr. Bogdán Zsuzsanna, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főosztályvezetője beszélt a társadalombiztosítási ellenőrzés szerepéről.

Horváth Margit felügyeleti vezető

Dr. Horváth Margit előadást tart

Dr. Horváth Margit, az ÁSZ felügyeleti vezetője a TB Alapok zárszámadásának ellenőrzését ismertette, míg Walchné Kremlicska Katalin, a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóságának főosztályvezetője „A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2012- szociális hozzájárulási adó, járulékfizetési kötelezettség és ellenőrzés" címmel tartott előadást.

Az MPGEKE Társadalombiztosítási Ellenőrzési Szakosztályt Dávid Ferenc, a szakosztály elnöke mutatta be, végül a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola helyéről, a társadalombiztosítási oktatásban betöltött szerepéről Prof. Dr. Borbély Attila, az intézmény rektora beszélt.