Domokos László Az Állami Számvevőszék Elnöke

Domokos László hírportál

Domokos László: A közpénzügyi ellenőrző intézményeknek a társadalom szolgálatában kell állniuk

2013-11-07 10:48
„Az ország gazdasági rendbetételéhez a jó törvények, a jó kormányzás, a felelős közpénzgazdálkodás és a szigorú ellenőrzés mellett az is szükséges, hogy Magyarország kitörjön a pénzügyi tudatlanság börtönéből." - mondta Domokos László, az MPGEKE konferenciáján.
A Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének (MPGEKE) 2013. évi konferenciája a közpénzügyi ellenőrzés és a társadalmi felelősségvállalás témakörét járja körül. A „A pénzügyi ellenőrzés társadalmi szerepvállalása, a pénzügyi kultúra fejlesztése, korrupció elleni küzdelem" címet viselő konferencia fővédnöke: Áder János Magyarország köztársasági elnöke.

A konferencia nyitó előadását Domokos László, az ÁSZ és az MPGEKE elnöke tartotta „Közpénzügyi ellenőrzés és társadalmi felelősségvállalás" címmel, amelyen kiemelte, hogy a közpénzügyi ellenőrző intézményeknek a társadalom szolgálatában kell állniuk. A konferencia egyik deklarált célja, hogy bemutassa: kiemelt helye van a társadalmi felelősségvállalásnak az ellenőri szférában, ez ugyanis nagyban elősegíti, hogy munkánk javítson az állampolgárok életminőségén.

Domokos László a közintézmények társadalmi felelősségvállalását előadásában több aspektusból közelítette meg. Egyfelől fontosnak tartja, hogy egy közintézmény jó példát mutasson mind a közszféra, mind pedig a magánszféra szereplői számára. Másrészt a példamutatáson túl katalizátor szerepe is van. „Oda kell állnunk minden olyan kezdeményezés mellé, amely képes előmozdítani a lakosság életkörülményeinek javulását. Ide tartozik például jelen konferenciánk egyik kiemelt területe, a pénzügyi kultúra fejlesztése és terjesztése is, amellyel kapcsolatban több állami intézmény kooperál nem állami szervezetekkel a nemzeti célok elérése érdekében"- hangsúlyozta Domokos László.

Domokos László, az ÁSZ és az MPGEKE elnöke

Domokos László: Fontos, hogy egy közintézmény jó példát mutasson mind a közszféra, mind pedig a magánszféra szereplői számára

Az ÁSZ elnöke elmondta, a Számvevőszék stratégiája szerint egy olyan intézménnyé kíván válni, amely élvezi az állampolgárok bizalmát, szakmai tekintéllyel rendelkezik és hatékonyan képes hozzájárulni a jó kormányzáshoz. A gyakorlatban ez legalább három szinten érinti az Állami Számvevőszék tevékenységét. Egyrészről a számvevőszéki törvényben is rögzített tanácsadói funkció betöltésén, másrészről az immár nemzetközi sztenderdekben is megjelenő modellszervezetté váláson, harmadrészt pedig az önkéntesen vállalt feladatokon keresztül.

Ennek során az elnök kifejtette, hogy az Állami Számvevőszékről szóló törvény az ÁSZ feladatául szabja a jól irányított állam kiépítésének elősegítését, illetve egy tavaly októberi törvénymódosítás rögzítette azt is, hogy az ÁSZ elemzéseket és tanulmányokat készíthet, melyek rendelkezésre bocsátásával segíti a Költségvetési Tanácsot feladatai ellátásában.

Domokos László megemlítette a „Jó gyakorlatok" konferenciákat, ahol a követendő példák megosztására ad lehetőséget az ÁSZ, valamint az idei év újítását a minden megyét és a fővárost érintő szemináriumsorozat, amit a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és a kormányhivatalokkal együtt szervez, és amelyen az önkormányzatok belső kontrollrendszerével és az integritással kapcsolatos tapasztalataikat mutatják be.


Domokos László elmondta, az ellenőri munka hasznosulásának középpontba állítása követi a nemzetközi trendeket. A legfőbb ellenőrző szervezeteket összefogó INTOSAI őszi, pekingi kongresszusa a hivatalos irányelvek közé emelte, hogy a számvevőszékeknek modellszervezetté kell válnia, illetve munkájuk társadalmi hatásaira kell koncentrálnia. Ez az ISSAI 12-es sztenderd egyik fő eleme.

Hangsúlyozta: a Számvevőszék egyik kiemelt önkéntes vállalása a 2010-ben elindított gyakornoki program, amely egyértelműen mutatja, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem egyoldalú tevékenység. A frissdiplomások első álláslehetőségének biztosításával nem csak a fiatalok nyernek, hanem a Számvevőszék is. Megfelelő iránymutatás mellett jelentős hozzáadott értékkel képesek hozzájárulni a Számvevőszékben végzett munka minőségének és hatékonyságának növeléséhez, és támogatni tudják a tapasztalt számvevőket is mindennapi munkájukban- mondta Domokos László. Majd kiemelte az Állami Számvevőszék és a Dél-alföldi Talentum Akadémia együttműködését, melynek célja, hogy a felek hozzájáruljanak a fiatalok képzését támogató, vezetői kompetenciákat és kreativitást előtérbe helyező szemléletmód kialakításához annak érdekében, hogy egy jól képzett és a köz szolgálata iránt elkötelezett új generáció nőhessen fel.

A konferencia résztvevői


„Önkéntes társadalmi felelősségvállalásunk harmadik kiemelt területe a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése. Az Állami Számvevőszék 2011 nyarán egy, a középiskolások pénzügyi kultúráját fejlesztő civil kezdeményezés mellé állt, illetve egy évvel később, amikor a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi ismeretszintjének felmérésében vett részt"- mondta Domokos László, aki előadása folytatásaként részletesebben bemutatta a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi ismereteit felmérő alapkutatást.

Az ÁSZ elnöke kifejtette, a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi ismereteiről szóló kutatás célja az volt, hogy képet kapjunk a magyar egyetemisták és főiskolások pénzügyekkel kapcsolatos ismereteiről, attitűdjeiről. Kiemelte: ma már egyértelműen kijelenthető és a kutatás szükségességét igazolja, hogy felmérésünk számos olyan következtetésre jutott, amelyek alapvetően befolyásolják, miképp lehet Hazánk pénzügyi kultúráját fejleszteni, emelni.

Domokos László szerint a főiskolákon és egyetemeken tanított pénzügyi ismereteknél is fontosabb megtanulni, miképp kell a pénzzel hétköznapi szinten bánni és a kapcsolódó kockázatokat megfelelő módon kezelni. Kellően fejlett pénzügyi kultúra nélkül nem lehet rend sem a családok pénzügyeiben, sem pedig ebből adódóan a közpénzügyek területén. Az ország gazdasági rendbetételéhez a jó törvények, a jó kormányzás, a felelős közpénzgazdálkodás és a szigorú ellenőrzés mellett az is szükséges, hogy Magyarország kitörjön a pénzügyi tudatlanság börtönéből- emelte ki Domokos László.

„A Számvevőszék arra törekszik, hogy ellenőrzésein túl immár társadalmi felelősségvállalási tevékenységén keresztül is az állampolgárok mindennapjaiban érezhető értéket teremtsen - legyen szó árvízi védekezésről, a fiatalok vezetői kompetenciáinak fejlesztéséről vagy éppen a pénzügyi ismeretek terjesztéséről"- zárta előadását az ÁSZ elnöke.

Partnereim