Domokos László

Domokos László átadta az ÁSZ 2016. második félévi ellenőrzési tervét

2016-07-15 14:07
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke átadta Jakab Istvánnak, az Országgyűlés alalnökének az ÁSZ 2016. második félévi ellenőrzési tervét, amelyben egyebek mellett a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Államkincstár, a megyei hatókörű városi múzeumok, a folyamatban lévő nagyberuházások ellenőrzése szerepel.
A 2016 második félévének egyik legfontosabb feladata a zárszámadás, vagyis a 2015-ös költségvetés végrehajtása első félévben megkezdett ellenőrzésének befejezése. Az ÁSZ az ellenőrzést az államháztartás egésze gazdálkodásának lefedésére alkalmas, 2015-ben megújított módszertanon alapuló ellenőrzési program szerint végzi. Szisztematikusan folytatódnak a második félévben a köztestületek, valamint a köznevelési és szociális szolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli intézmények témacsoportos ellenőrzései. Ebben az irányban jelent továbblépést az alapítványok, közalapítványok gazdálkodásának 2016. második felében új témaként megjelenő ellenőrzése.
 
Továbbra is hangsúlyt helyez az ÁSZ azon szervezetek, területek ellenőrzésére, amelyek az államadósság-mutató alakulása, az államháztartás hiánya és az ország versenyképessége szempontjából meghatározó jelentőségűek. Amellett, hogy folytatja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának témacsoportos ellenőrzését, értékeli az uniós forrásból finanszírozott kutatási-fejlesztési és innovációs támogatások hasznosulását. Az államháztartás bevételeiben meghatározó szerepet betöltő adóbevételek közül 2016-ban az e-kereskedelemmel összefüggő általános forgalmi adót és a kutatás-fejlesztési adókedvezményeket ellenőrzi az ÁSZ, továbbá elindítja az adózással kapcsolatos folyamatok működését meghatározó informatikai rendszerek ellenőrzését is.
 
 
atad_2
 
Folytatódnak a költségvetési szervek, így különösen a kórházak, egészségügyi intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodásának, továbbá az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzései. Külön témaként jelenik meg a jelentős nemzetgazdasági értéket képviselő víziközmű-vagyonnal gazdálkodó regionális vízművek gazdálkodásának ellenőrzése. Az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján végzi 2016. második félévében is a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának, valamint az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését.
 
A nemzetközi, más számvevőszékekkel való együttműködés keretében valósul meg az adatvédelem hazai keretrendszere és egyes kiemelt adatnyilvántartások nemzetközi ellenőrzése, valamint a diplomás pályakövetés jó gyakorlatainak feltárását célzó, a bolgár és a román számvevőszékekkel végzett koordinált ellenőrzés. Nemzetközi keretek között tervezi továbbá az ÁSZ a levegő minőnőségével kapcsolatos és az e-kereskedelmet érintő ellenőrzés lefolytatását is. A 2016. második félévi ellenőrzési terv elérhető az ÁSZ honlapján.