Domokos László

Domokos László átadta az ÁSZ 2018. első félévi ellenőrzési tervét

2017-12-29 11:39
Átadta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke Jakab Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének az ÁSZ 2018. első félévi ellenőrzési tervét. Az ÁSZ 2018-ban folytatja az ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet végző „ellenőrök ellenőrzését” a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal újabb ellenőrzésével. A NAV esetében egyebek mellett a társasági adóval kapcsolatos tevékenységek kerülnek értékelésre. A következő félévben az ÁSZ megkezdi a sürgősségi betegellátás rendszerének ellenőrzését, továbbá ellenőrzés alá vonja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Magyar Villamos Művek Zrt. működését, gazdálkodását is. Folytatódik továbbá az önkormányzatok, az állami vállalatok, a pártok és pártalapítványok, valamint az alapítványok ellenőrzése is. Mindemellett az ÁSZ utóellenőrzések keretében értékeli az elmúlt években végzett ellenőrzései következtében összeállított intézkedési tervek végrehajtását.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének közzététele az ÁSZ átlátható működésének egyik alapköve. Az ÁSZ honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a 2017. második félévben megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2018. első félévben újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza. 
 
Domokos László átadta az ÁSZ 2018. első félévi ellenőrzési tervét
 
Az ÁSZ 2018. első félévében tovább folytatja az „ellenőrzők ellenőrzését”, amelynek keretében olyan intézményeket vesz górcső alá, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet. Ennek keretében folytatja a Magyar Államkincstár gazdálkodásának ellenőrzését, továbbá értékeli azt is, hogy a Kincstár az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások kontrollját megfelelően végezte-e el. Az ÁSZ ellenőrzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal esetében egyrészt a társasági adóval kapcsolatos egyes tevékenységek (bevallás-feldolgozás, ellenőrzések tervezése és végrehajtása, hátralékkezelés, behajtási tevékenység, adatszolgáltatások) szabályozottságát és szabályszerűségét, másrészt a belső kontrollok kiépítése és működtetése megfelelőségét. Megkezdi az ÁSZ a közoktatás ellenőrzési rendszerének értékelését, továbbá folytatódik a Magyar Nemzeti Bank működése szabályszerűségének ellenőrzése is.
 

Az ÁSZ folytatja a kulturális javak és értékek megőrzését, továbbadását végző intézményrendszer ellenőrzését. A színházak, a megyei hatókörű városi múzeumok, a nyilvános könyvtárak korábbi években lefolytatott, illetve megkezdett ellenőrzéseit követően az ÁSZ az állami és önkormányzati fenntartású közgyűjteményeket (a muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) vonja látókörébe. Nemzetközi együttműködés keretében több ország számvevőszékeinek összehangolt munkájával végzi az ÁSZ a középületek energiahatékonyságnak és a levegő minőségének védelmét szolgáló intézkedések értékelését.
 
Domokos László átadta az ÁSZ 2018. első félévi ellenőrzési tervét
 
Az ÁSZ 2018. első félévében megkezdi a fenntartói feladatok ellátásának értékelését, valamint folytatja a gyermekétkeztetés rendszerének, egészének és egyes kiemelt területeinek, valamint a hallgatói önkormányzatok működésének ellenőrzését. Az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján 2018. első félévében is folytatja a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának, továbbá a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának és az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését.


Az ÁSZ 2018. első félévi ellenőrzési tervéről szóló teljes közlemény ezen a linken érhető el teljes terjedelmében.