Domokos László

Domokos László előadása az ÁSZ nemzetközi korrupcióellenes konferenciáján

2016-02-22 15:45
"Magyar támogatás a korrupció elleni világméretű küzdelemben" címmel rendez nemzetközi szemináriumot és több napos szakmai konferenciát az Állami Számvevőszék. A rendezvényt Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke nyitotta meg, aki bejelentette, hogy az ÁSZ kezdeményezésére a magyar kormány 129 millió forinttal támogatja a korrupció elleni küzdelmet. Beszédében kitért a Számvevőszék integritás területén szerzett tapasztalataira, valamint arra, hogy a legfőbb ellenőrző szerv miként vállalhat szerepet az integritás kultúrájának megteremtésében, valamint a korrupció megelőzése és visszaszorítása érdekében. 
 
A korrupció az egész világ alattomos betegsége, amely ellen a leghatékonyabb fellépést az összefogás jelenti - nyitotta meg előadását Domokos László, majd hangsúlyozta: az Állami Számvevőszéknek úttörő szerepe volt abban, hogy a magyar Országgyűlés, a magyar Kormány, a magyar bíróságok és ügyészségek elkötelezték magukat a korrupció elleni küzdelem integritásközpontú megközelítése mellett.
 
Az ÁSZ idén már harmadik alkalommal rendez nemzetközi integritás szemináriumot, amely keretében fejlődő országokból érkező számvevőszéki kollégákkal osztjuk meg a korrupció elleni küzdelem terén megszerzett tapasztalatainkat, így világszinten is hozzájárulunk a korrupció elleni globális küzdelemhez – fejtette ki a Domokos László.
 
Domokos László előadása az ÁSZ nemzetközi korrupcióellenes konferenciáján
 
A kormány és a Számvevőszékek Világszervezete (INTOSAI) Fejlesztési Kezdeményezésével (IDI) közötti donori megállapodással Magyarország világszinten járul hozzá a korrupció elleni globális küzdelemhez, a kapcsolódó nemzetközi szeminárium pedig lehetőséget teremt a tudásmegosztásra, a „jó gyakorlatok” világszintű terjesztésére is – szögezte le az ÁSZ elnöke
 
Domokos László hangsúlyozta: Az Állami Számvevőszék katalizátor szerepet tölt be azáltal, hogy egy kérdőíves felmérés segítségével szembesíti a közintézményeket az őket fenyegető korrupciós veszélyekkel és integritási kontrolljaik kiépítettségének hiányosságaival.
 
Az ÁSZ 2009-ben indította el az Integritás Projektjét, amely ma már nemzetközi szinten is egyre nagyobb érdeklődést vált ki. Az integritásközpontú megközelítés sajátossága, hogy a korrupció megelőzését helyezi a középpontba, a korrupció üldözése helyett - hangsúlyozta az elnök, majd hozzátette: az Integritás Projekt sikerességét mutatja az is, hogy a felmérésben önkéntesen résztvevő költségvetési szervek száma dinamikusan emelkedik évről évre.
 
Domokos László előadása az ÁSZ nemzetközi korrupcióellenes konferenciáján
 
Domokos László kiemelte - az ÁSZ az integritás felmérést kiterjesztette a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok körére is, 2016 őszétől pedig a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat is bevonja a felmérésbe. A felmérések eredményeit a Számvevőszék felhasználja a kockázatelemzés során, továbbá 2015 óta a megfelelőségi ellenőrzések során értékeli, hogy az ellenőrzött szervezet tett-e lépéseket integritásának elősegítése érdekében.
 
A szemináriumon Domokos László bemutatta a „A jó kormányzás építőkövei – fókuszban a legfőbb pénzügyi ellenőrző szerv” című tanulmánysorozat első három füzetét is, amely nemzetközi összehasonlításban mutatja be a számvevőszékek szerepét a jó kormányzás elősegítésében, lefektetik a jó kormányzás feltételrendszerét, elveit, követelményeit, hatóterületeit és eredményeit.
 
Domokos László előadása az ÁSZ nemzetközi korrupcióellenes konferenciáján
 
„A tanulmánysorozatunk az elmúlt öt év egyik legfontosabb tudásterméke. Célunk mintaadó szervezetként a hazai és nemzetközi „jó gyakorlatok” megosztása, az államról és a közéletről alkotott szemlélet formálása, ezáltal a „jó kormányzás” támogatása és a közgondolkodás fejlesztése” – fogalmazott az elnök. Meggyőződésem, hogy a Számvevőszék akkor teljesíti be az Országgyűlés által is megerősített küldetését, ha független a kormányzattól, de nem független jó kormányzástól, ugyanis annak egyik legfőbb garanciális intézménye - hangsúlyozta Domokos László.