Domokos László erősíti a pénzügyi tudatosságot

Domokos László erősíti a pénzügyi tudatosságot
Domokos László, mint a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesületének (MPGE) elnöke 2018. október 19-én ünnepélyes keretek között írta alá az Egyesület és a Békés Megyei Kormányhivatal közti együttműködési megállapodást. Domokos László és Takács Árpád kormánymegbízott a Békés Megyei Kormányhivatal nagytermében véglegesítették a pénzügyi tudatosság fejlesztéséről szóló megállapodást.
Az ünnepélyt követően dr. Kovács Tamás megyei MPGE elnök, valamint Dávid Ferenc, MPGE szakosztály elnök közös előadás keretében mutatta be a szervezet tevékenységeit. Az MPGE célja, hogy a megállapodással megpecsételjék azt a támogatást, melynek középpontjában a társadalmi felelősségvállalás, a pénzügyi kultúra fejlesztése, az adótudatosság, a társadalombiztostás, szociális biztonság és az öngondoskodás áll.
Az MPGE és a Békés Megyei Kormányhivatal közti megállapodás célja a szakmai és oktatási együttműködés. Az MPGE a jövőben többek között ismeretterjesztő előadásaival kíván részt venni a Kormányhivatal által rendezett szakmai konferenciákon, és állami tisztviselőinek szakmai továbbképzésével közreműködni a civil társadalom alapismereteinek bővítésében.
Az Állami Számvevőszék tanácsadó tevékenységének célja a tudásmegosztás, a „jó gyakorlatok” terjesztése, valamint a közpénzügyi és vezetői ismeretek fejlesztése a közpénzügyi rendszer szervezetei körében. Ezt a célt megerősítve az ÁSZ 2016. óta lehetőséget biztosít a költségvetési intézmények első számú vezetői számára, hogy részt vegyenek a „jó gyakorlatok” szemináriuma keretében megrendezett etikus közpénzügyi vezetőképzéseken.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Állami Számvevőszék 2012-ben kötött stratégiai célú együttműködési megállapodást, melyben mindkét fél elkötelezte magát az integritás alapú kultúra fejlesztése, valamint az oktatás, a képzés, a tudományos kutatás, a szakértői tevékenység, a közpénzekkel, a közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának és a közigazgatás versenyképességének erősítése iránt. Domokos László októberben fogadta hivatalában az Egyetem újonnan megválasztott rektorát, Koltay Andrást, akivel áttekintették a júniusban megerősített megállapodást.
Az Ellenőrök Egyesülete és annak megyei tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy munkájukon túl civil szervezetekkel együttműködve, tudásmegosztással fejlesszék a közösségnek és az egyes egyénnek a pénzügyi tudatosságát, és megadják ahhoz a szükséges technikai ismereteket – mondta Domokos László. Fontos a pénzügyi tudatosság előmozdítása az egyén, a család és a közösség életében is, hogy a mindennapi élet szervezése átgondoltabb és így sikeresebb lehessen.
A motiváltság minden téren fontos. Az etikus közpénzügyi képzés, az NKE és ÁSZ, valamint az MPGE és a Békés Megyei Kormányhivatal közti együttműködési megállapodás mind arra mutat rá, hogy a valódi társadalmi felelősségvállalás nem csak a tudásmegosztásban, de az öngondoskodásban is rejlik.  
Az Állami Számvevőszék szerepet vállal az integritás alapú közigazgatási kultúra kialakításában, ellenőrzéseinek célja a korrupció kiküszöbölése. Az Állami Számvevőszék, egyben a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete elnökének célja, hogy a fentebb említett együttműködési megállapodásokkal a társadalmi felelősségvállalás jegyében az együttműködő felek hozzájáruljanak a versenyképesség fenntartásához, a pénzügyi tudatosság és közbizalom növeléséhez, az átláthatóság és kiszámíthatóság biztosításához, valamint a jól irányított és aktív államhoz.
 
 
 
 
Fotók: Lehoczky Péter, beol.hu