Domokos László

Domokos László expozéja a 2018. évi költségvetés országgyűlési vitáján

2017-05-17 11:35
Az Országgyűlésben megkezdődött május 17-én Magyarország 2018. évi központi költségvetési törvényjavaslatának általános vitája. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter felszólalását követően Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke tartotta meg fél órás expozéját. Domokos László beszédében ismertette az ÁSZ véleményének részleteit.
Domokos László, az ÁSZ elnöke ezt követően expozéjában kifejtette, hogy 1990 óta az idei év a 28-dik, amikor az ÁSZ törvényi kötelezettségének eleget téve az Országgyűlés számára véleményt ad a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról. Domokos László kiemelte: az ÁSZ véleményét megalapozó ellenőrzés során azt vizsgálták, hogy a költségvetési törvényjavaslat összeállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e, valamint a költségvetési törvényjavaslat megalapozott-e, a bevételi előirányzatai teljesíthetőek-e.

Az ÁSZ Véleménye szerint a 2018-as központi költségvetésről szóló törvényjavaslat megalapozott, és megfelel az Alaptörvényben meghatározott államadósság-szabálynak, valamint – egy előírás kivételével – a költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A 2018-as költségvetési törvényjavaslat hozzájárul Magyarország költségvetési stabilitásának fenntartásához – összegezte Domokos László az ÁSZ vélemény megállapításait.

Az ÁSZ elnöke felszólalásában hangsúlyozta: a 2018. évi központi költségvetési törvényjavaslat elkészítése során a tervezést végző szervezetek az előírásoknak megfelelően jártak el, a törvényjavaslat szerkezete és tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak, teljesítve ezáltal a felelős költségvetési gazdálkodás alapkövetelményét. A 2018-as költségvetési törvényjavaslat bevételi előirányzatai teljes körűen, 100%-ban megalapozottak, a kiadási előirányzatok 90,6%-a megalapozott, 8,68%-a részben, 0,72%a pedig nem megalapozott. A feltárt kockázatok megfelelő költségvetési intézkedésekkel kezelhetőek – fűzte hozzá Domokos László.
 

Domokos László expozéja a 2018. évi költségvetés országgyűlési vitáján


Mint arra Domokos László expozéjában kitért, a Kormány a költségvetési törvényjavaslatban – összhangban a Konvergencia Programmal – 4,3%-os GDP-növekedést prognosztizált 2018-ra. Mindez a 2017-re tervezett gazdasági növekedéshez képest 0,2%-kal magasabb növekedési ütemet jelent. A törvényjavaslat adatai szerint 2018-ra vonatkozóan az európai uniós módszertan szerinti hiány tervezett értéke a GDP 2,4%-a. A GDP arányos államadósság-mutató 2018 végére 69,5%-ra mérséklődik, amely a 2017 utolsó napján várható 71,4%-hoz képest 1,9 százalékpontos csökkenést mutat – részletezte Domokos László, majd hozzátette: a feltételezett gazdasági növekedés elérése mellett a GDP arányos hiány és államadósság-mutató megfelel a hazai és az uniós előírásoknak. Az államadósság-mutató javuló tendenciája további mozgásteret jelent a magyar költségvetés számára, az eladósodottsági szint csökkenése pedig megteremti a lehetőségét a gazdaságfejlesztési és más fontos társadalmi célok elérését szolgáló intézkedések megvalósításának – hangsúlyozta az ÁSZ elnöke.

Domokos László ezt követően ismertette: a költségvetési törvényjavaslatban a tartalék jellegű előirányzatok összege 257 milliárd Ft, melyből az Országvédelmi Alap tekinthető valódi költségvetési tartaléknak, lévén a többi tartalék (Rendkívüli kormányzati intézkedések, Céltartalék) nem használható fel szabadon a költségvetési kockázatok kezelése érdekében. Kiemelte, hogy a gazdasági növekedés és az európai uniós módszertan szerinti hiány 3% alatti értéke további implicit tartalékot jelent, ugyanakkor a költségvetési döntések során továbbra is konzekvens költségvetési gazdálkodás szükséges a központi és helyi szinten, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél egyaránt.

 Domokos László expozéja a 2018. évi költségvetés országgyűlési vitáján

 
Domokos László hozzátette: az ÁSZ feltárta, hogy a kormányzati szektor 2018. évre tervezett 2,4 százalékos strukturális egyenlege a stabilitási törvényben előírtak ellenére nincs összhangban a 2018. évi 1,5 százalékos középtávú költségvetési hiánycéllal, ez azonban nem jelent kockázatot a költségvetés végrehajthatósága szempontjából. Véleményében az ÁSZ arra is felhívja a figyelmet, hogy az európai uniós támogatások tekintetében a költségvetés számára lehetséges kockázatot jelent a támogatások Európai Bizottság felé történő elszámolásának késedelme. A kiemelt kormányzati programok és beruházások hatásainak megítélését továbbá az nehezíti, hogy nem állnak rendelkezésre az éves költségvetési törvényjavaslatban az ilyen típusú programok megvalósításával kapcsolatos, több év adatait tartalmazó költségvetési tervek – emelte ki az ÁSZ elnöke.


Az ÁSZ elnöke jelezte beszédében, hogy fontosnak tartja az otthonteremtési támogatások átgondolt és tudatos alkalmazását, az állam ingatlanpiaci szerepének tudatos befolyásolását, szabályozását. Továbbá felhívta a figyelmet a magán- és a kormányzati szektorban tervezett bér- és keresetnövekedések veszélyére is, ugyanis az ezáltal generált keresletnövekedés növelheti az importot, ami miatt romolhat a folyó fizetési mérleg. Domokos László végezetül kijelentette, hogy a 2018. évi központi költségvetési törvényjavaslat véleményezése során az ÁSZ arra az összegző következtetésre jutott, hogy a jövő évi költségvetés tervezete hozzájárul az ország költségvetési stabilitásának fenntartásához és egyben támogatja Magyarország fenntartható gazdasági növekedését.