Domokos László: Legyen hagyománya a pénzügyi kultúrának!

Domokos László: Legyen hagyománya a pénzügyi kultúrának!
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke kiemelt jelentőségű témának tartja a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztését. Ennek érdekében az ÁSZ olyan együttműködési hálót alakított ki, amely előmozdítja az emberek pénzügyi ismereteinek bővítését.
A tavalyi év egyik fontos mérföldköve volt, hogy a kormány elfogadta a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő átfogó nemzeti stratégiát, ami a hazai gazdasági fejlődés középpontjába állítja a pénzügyi műveltség fokozását. Az Állami Számvevőszék szakmai munkájával támogatta ezt a kezdeményezést. Emellett az ÁSZ az Econventio Egyesülettel már 6 éve közös erőfeszítéseket tesz a pénzügyi és a közpénzügyi tudatosság hazai fejlesztéséért.
 
„Naponta érzékelhetjük, hogy ma Magyarországot még mindig a pénzügyi ismeretek, a tervezés és az előrelátás hiánya jellemzi” – mondja Domokos László, aki szerint az oktatási rendszerben kell megtalálni a pénzügyi, tervezési, gazdasági ismeretek bővítésének lehetőségét, illetve készségként való elsajátítását, hiszen nemzeti érdek, hogy Magyarországon a pénzügyi kompetenciák és a pénzügyi cselekvések harmóniába kerüljenek.
 
Az ÁSZ elnöke szerint az nem elég, ha képesek vagyunk pénzt költeni. A pénzügyi kultúra ugyanis azt jelenti, hogy képesek vagyunk a pénzzel gazdálkodni. Tudunk számolni, tervezni, ismerni és kihasználni a lehetőségeinket, tisztában vagyunk a kockázatokkal, és tudjuk kezelni azokat. „Gárdonyi Géza szavaival élve: a pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr” – idézi Domokos László.
 
A pénzzel való gazdálkodás azt is jelenti, hogy különbséget tudunk tenni a pénz elköltése és befektetése között. Nem mindegy, hogy a meglevő pénzünket olyasmire költjük, ami a pénzt viszi, vagy olyasmire, ami a pénzt hozza. Domokos László szerint már az óriási lépést jelentene a tudatos pénzügyi gazdálkodás felé, ha a magyar családok három havi megtakarítással rendelkeznének. Ehhez azonban Magyarországon is meg kell teremteni a pénzügyi kultúra hagyományát, hogy a gyerekek már az öngondoskodás szellemiségébe szülessenek és nevelkedjenek.