Domokos László

Évet értékelt a Költségvetési Tanács

2020-01-09 15:10
„Az idei költségvetés az EU átlagát jóval meghaladó gazdasági növekedésre épül. Az államháztartás működésének pénzügyi feltételei biztosítottak, stabilitás van”- hangzott el Költségvetési Tanács (KT) idei első ülésén, amelyen Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, mint a KT tagja is részt vett.
A Költségvetési Tanács Kovács Árpád elnök vezetésével, a testület tagjainak - Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének és Matolcsy Györgynek, az MNB elnökének - részvételével 2020. január 9-én tartotta első ülését, amelyen megtárgyalta és elfogadta a KT 2019. évi beszámolóját, amely részletes képet ad a Költségvetési Tanács munkájáról.
 
A KT ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a 2020. évi feladattervét, s benne a tervezett kutatások irányultságát, főbb területeit is. Ezekben is érvényesül a KT törekvése, amely szerint az éves költségvetési egyensúly és stabilitás feltételei mellett megfelelő figyelmet kell kapniuk a gazdasági-társadalmi fejlődés, valamint a természeti környezet közép- és hosszabb távú fenntarthatósága tényezőinek, trendjeinek és súlyponti területeinek, annak érdekében, hogy ezek is tükröződjenek a tanács véleményeiben, határozataiban.
 
Az Állami Számvevőszék elemzések és tanulmányok készítésével és ezek rendelkezésre bocsátásával támogatja a Költségvetési Tanácsot feladatai ellátásában.
 
Az ÁSZ 2019-ben 16 elemzést küldött a KT részére olyan fontos témákban, mint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, az adósságcsökkentés fenntarthatósága, a középtávú költségvetési tervezés szerepe és jelentősége, a magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedését befolyásoló tényezők és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági és versenyképességi összefüggései.
 
Az idei évre vonatkozóan az ÁSZ az alábbi elemzéseket készíti el: Szempontok Magyarország 2021. évi központi költségvetése tervezetének véleményezéséhez, a számvevőszék félévenként elemzéseket készít a költségvetési folyamatokról, a zárszámadás ellenőrzéséhez kapcsolódóan elkészíti a 2019. évi makrogazdasági és költségvetési folyamatokról és azok kölcsönhatásáról szóló elemzést, végül az ÁSZ feladatkörében készített a KT munkájában is hasznosítható elemzéseket.