Domokos László

Kötet a jól irányított államról

2020-01-16 09:25
„A jó kormányzás alapja, hogy az állami szervek a közjó előmozdítását szolgálják. Működésüket hassák át azok az értékek, amelyek a köz szolgálatából erednek, úgymint: a szakmai felkészültség, az objektivitás és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség, valamint a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben” – írja frissen megjelent könyvében Domokos László.
2019. karácsonyán jelent meg Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének könyve Ellenőrzés - a fenntartható jó kormányzás eszköze címmel a Miskolci Egyetem Gazdasági Karának támogatásával és az Akadémia Kiadó gondozásában.
 
A könyv bemutatójára 2020. január 15-én került sor a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében.
 
Az eseményen Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár mondott köszöntőt, majd Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Prof. Dr. Kocziszky György, a Miskolci Egyetem professzora, a Monetáris Tanács tagja és Prof. Dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztési rektorhelyettese méltatták a kötetet.
 
Domokos László a könyvben nemzetközi összehasonlításban mutatja be a legfőbb ellenőrző szervezetek szerepét a jó kormányzás elősegítésében, lefekteti a jó kormányzás feltételrendszerét, elveit, követelményeit, eszközeit, hatóterületeit és eredményeit, valamint azt, hogy az Állami Számvevőszéknél miképpen teljesültek a „jó kormányzás”, a jól irányított állam támogatásának alapfeltételei, elvei, eszközei és hatóköre.
 
1
 
Az ÁSZ elnöke az ellenőrzési tapasztalatokat szintetizálva, azt elemzi a kötetben, hogy miként biztosítható, hogy az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok irányításában résztvevők a közjót leginkább szolgáló módon, szabályosan, takarékosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodjanak a rájuk bízott, többnyire közszolgáltatás nyújtására elkülönített, végső soron az állampolgárok tulajdonát képező közösségi vagyonnal.
 
A könyvben bemutatásra kerül „A legfőbb ellenőrző intézmények hozzájárulása a jó kormányzáshoz” modell, amely felvázolja a jól irányított állam támogatásának alapfeltételeit, elveit, eszközeit és hatókörét.
 
Végül Domokos László a vezetéstudomány- és szervezés bekapcsolásával bemutat néhány olyan intézményszervezési megoldást, amelyek elősegíthetik, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények valóban a közszféra mintaszervezeteivé váljanak.
 
Domokos László a kötetet ajánlja minden közszolgálatban dolgozó és állami erőforrásokkal gazdálkodó vezetőknek, valamint azoknak, akik gyakorlati ismereteket szeretnének gyűjteni a jól irányított állam működéséről, annak pénzügyi garantőr szervezetéről.