Domokos László

MPGEKE rendkívüli küldöttgyűlés Egerben

2011-11-03 20:00
A Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete 2011. november 3-án rendkívüli küldöttgyűlést tartott, amelyen megválasztották a küldöttgyűlés tisztségviselőit, valamint áttekintették a szakosztályok helyzetét.
Az "Új időszámítás a közpénzek ellenőrzésében" című konferencia első napjának zárását követően Küldöttgyűlést hívott össze az MPGEKE Titkársága. Domokos László az MPGEKE elnöke a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően szavazásra bocsájtotta az MPGEKE Titkársága által előterjesztett Ügyrendmódosítási javaslatot, amelyet a Küldöttgyűlés egyhangúan megszavazott. Harmadik napirendi pontként tárgyaltak három új szakosztály megalapításra vonatkozó bejelentést, illetve egy már meglévő a Pénzintézmény Ellenőrzési Szakosztály megújítására tett javaslatot.

MPGEKE Küldöttgyűlés

2011. évi rendkívüli küldöttgyűlés Egerben

Elsőként Dávid Ferenc, az MPGEKE Békés megyei szervezetétől bemutatta a Társadalombiztosítás Ellenőrzési Szakosztály következő évi programtervét, melynek legfőbb célja többek között a társadalombiztosítással, illetve társadalombiztosítási ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok, ismeretterjesztő eladások menedzselése.
Mérészné Szántó Irén a Központi Költségvetési Szervek Belső Ellenőrzése Szakosztály célkitűzéseit vázolta fel, melyek közül kiemelendő a központi költségvetési szervek ellenőrzési sajátosságainak feldolgozása, szakmai közösségi élet élénkítése, illetve a szakmai tapasztalatok, információk átadása.
Dr. Gáll Tamás az Elektronikus Kommunikáció és Ügyintézési Szakosztály létrehozásának tervét mutatta be a küldötteknek. Legfőbb feladatának tűzte ki az egyesületi szervezetek (ÁSZ, PSZÁF, NAV, KEHI) elektronikus kommunikációjával kapcsolatos gyakorlatok feltárását, illetve az elektronikus ügyintézés lehetséges jövőjéről történő szakmai eszmecserét. Végül Kamrás Gábor felvázolta a Pénzintézmény Ellenőrzési Szakosztály megújításának alapjait.

 

MPGEKE Küldöttgyűlés

A küldöttgyűlés résztvevői


A tájékoztatókat követően Domokos László szavazásra bocsátotta a szakosztályok elnökjelöltjeinek munkaprogramját, melyet a küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazott.
Utolsó napirendi pontként Domokos László felkérte a már meglévő, aktívan működő szakosztályok elnökeit, hogy pár szóban fogalmazzák meg az általuk működtetett szakosztály cselekvési programját.