Domokos László

Nyilvános az ÁSZ 2020. első félévi ellenőrzési terve

2019-12-17 11:49
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2020. első félévi ellenőrzési tervét Domokos László, az ÁSZ elnöke 2019. december  17-én, az Országházban adta át Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének. Az ÁSZ nagy hangsúlyt helyez a központi költségvetés és az állami vagyongazdálkodás ellenőrzésére, illetve megkezdi a hulladékgazdálkodás rendszerének ellenőrzését. Folytatódik a pártok, pártalapítványok, illetve az alapítványok és közalapítványok ellenőrzése. Újabb ellenőrzés indul a Magyar Nemzeti Banknál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, illetve folytatódik a kórházak ellenőrzése, valamint a szegénységi küszöb alatt élők felemelése érdekében tett intézkedések értékelése.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének közzététele az ÁSZ átlátható működésének egyik alapköve. Az ÁSZ honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a korábban már megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2020 első félévében újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza. A kockázatértékelésen alapuló, új technológiákkal induló ellenőrzései során az ÁSZ a „polcról is leemelhető", alapvető dokumentumokat kér be az ellenőrzöttektől, mindamellett hogy növeli az egyes területek ellenőrzési lefedettségét. Az ÁSZ továbbra is kiemelt figyelmet fordít az utóellenőrzésekre, valamint a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok értékelésére.
 
_600
 
2020 első félévében kiemelt feladatként megkezdődik Magyarország 2019-es központi költségvetése végrehajtásáról készített zárszámadás ellenőrzése. Továbbá az ÁSZ törvényi kötelezettségének eleget téve véleményezi a 2021. évi költségvetési törvényjavaslatot, munkájával támogatva az Országgyűlést jogszabályi követelményeknek megfelelő költségvetési törvény megalkotásában és elfogadásában. Az ÁSZ költségvetéssel kapcsolatos ellenőrző tevékenysége hozzájárul a költségvetési tervezési és végrehajtási folyamatok átláthatóságához is.
 
A költségvetési folyamatok értékelése mellett kiemelt jelentőségű az államháztartás körébe tartozó vagyon kezelésének, a vagyonnal való gazdálkodásnak, a szervezetek vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységének az évenkénti ellenőrzése. Az ÁSZ megkezdi az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek 2019-re vonatkozó ellenőrzését. A hulladékgazdálkodás rendszerének ellenőrzésével az ÁSZ arra keresi a választ, hogy a hulladékgazdálkodás szabályozási és szervezeti rendszerének kialakítása és működtetése biztosítja-e a közfeladat megfelelő, eredményes és hatékony ellátását. Mindemellett folytatódik a nemzeti (állami és önkormányzati) tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése.