Domokos László

Püspöki látogatás az ÁSZ-nál

2011-06-15 16:44

Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök látogatást tett Domokos Lászlónál, az Állami Számvevőszék elnökénél. A találkozó fő témája a közpénzekkel kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok áttekintése volt.

Az ÁSZ és a történelmi egyházak vezetői között a korábbi években is rendszeres volt a személyes találkozó, amelynek célja volt az egyházakat is érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatainak áttekintése.

Bölcskei Gusztáv látogatása az ÁSZ-nál

Domokos László ezt a hagyományt folytatva hívta meg a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Lelkészi Elnökét, dr. Bölcskei Gusztávot. Az eseményen részt vettek még az Állami Számvevőszék főigazgatói, dr. Becker Pál és dr. Elek János, valamint a Református Egyház részéről dr. Imre Sándor, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, Peterdi Dániel, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese, dr. Tőkéczki László, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, továbbá Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

A megbeszélésen az ÁSZ elnöke tájékoztatást adott a Számvevőszéket érintő változásokról és az új ÁSZ törvény tervezetéről. A számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai mellett szó esett az új egyházakról szóló törvénytervezetről, valamint az ország közpénzügyeivel kapcsolatos aktuális kérdésekről, mint az oktatás, a szociális ellátás és a költségvetés keretei.