Domokos László

Sajtótájékoztató a természeti katasztrófákról

2011-05-20 14:16
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke soron kívül kezdeményezte a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására és a következmények felszámolására kialakított rendszerek vizsgálatát. Az eredményről az ÁSZ elnöke sajtótájékoztató keretében számolt be.

Domokos László 2011. május 20-án „Katasztrófa mindig történik. Felkészültünk rá?" címmel elnöki sajtótájékoztatót tartott, melynek témája „A természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzése" című jelentés volt.

A tájékoztatón részt vett dr. Horváth Margit osztályvezető főtanácsos, Makkai Mária főcsoportfőnök-helyettes, valamint Holman Magdolna osztályvezető főtanácsos.

Makkai Mária, Domokos László, dr. Horváth Margit


Domokos László a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: kiemelkedően fontos, hogy szükség esetén egy jól működő, hatékony katasztrófavédelmi rendszer álljon rendelkezésre Magyarországon, amelyben a központi állami intézmények és önkormányzati szervek mellett a gazdasági és civil szervezeteknek, és az állampolgároknak is szerepet kell vállalniuk.


Domokos László: Az ügyet próbáltuk vizsgálni, nem egy-egy intézményt.

Az ÁSZ elnöke a rendszer erősségeként említette, hogy a veszélyhelyzetek köre és a kockázat mértéke viszonylag jól meghatározható, a résztvevő állami szervezetek együttműködése begyakorlott és magas színvonalú, az egymást kiegészítő, együttműködni kész, külföldi és hazai forrásokat mobilizálni képes karitatív szervezetek működése számottevő hozzáadott értéket generált, valamint hazánk sikeresen pályázott az EU Szolidalitási Alapjának támogatására.

Domokos László többek között a rendszer gyengeségeként említette, hogy a vizsgált önkormányzatok fele nem rendelkezett védekezési tervvel, illetve a meglévők fele is alkalmatlan volt a feladat ellátására. A tapasztalatok szerint hiányzott a megfelelő szakemberállomány, a polgármesterek a katasztrófavédelmi irányítási, mentési feladataikat az egyéni rátermettségük és felkészültségük alapján végezték el.


Domokos László: Az ÁSZ üdvözölte, hogy a Parlament a katasztrófákról szóló törvény átfogó vizsgálatát és benyújtását tervezi.

A jelentés szerint az önkormányzatok és az állampolgárok öngondoskodása a vizsgált időszakban alacsony színvonalú volt. A rendszer gyengeségei közül a legsúlyosabb hatással a költségvetési források folyamatos csökkentése járt, különös tekintettel a fenntartási költségek fedezésére. A hazai katasztrófavédelmi szabályozás nem illeszkedik a nemzetközi szabályrendszerhez. Az előírások átvételével biztosítható az EU és a NATO gyorsriasztási, monitoring és információs központjaival való kapcsolattartás, valamint a nemzetközi katasztrófasegély nyújtásának, illetve fogadásának feltételei - mutatott rá Domokos László.

Sajtótájékoztató az ÁSZ-nál

Az Állami Számvevőszék javasolta a kormánynak a szabályozási, szervezeti, működési, finanszírozási rendszer átalakítását, a NATO és EU szabályrendszer adaptálását, az önkormányzatokhoz telepített feladat- és hatáskörök felülvizsgálatát, a katasztrófavédelem finanszírozására meghatározott előírások érvényesítését, a karitatív szervezetek kiszámíthatóbb, előre lefektetett elveken alapuló bevonását, valamint az illetékes minisztereknek a települések veszélyeztetettségi besorolásának felülvizsgálatát.