Domokos László

Szándéknyilatkozat a pénzügyi kultúra fejlesztéséről

2012-02-16 15:39
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, a Szegedi Tudományegyetem általános rektorhelyettese, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola rektora, valamint az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület és a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének képviselői ünnepélyes keretek között együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez kapcsolódó kutatással kapcsolatban.
Az Állami Számvevőszék meggyőződése, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztésén keresztül elősegíthető a tudatos és felelősségteljes (köz)pénzügyi döntéshozatal, amelyhez a Számvevőszék ellenőrzési tevékenységén túl is hozzá kíván járulni.

Becker Pál, Warvasovszky Tihamér, Domokos László, Csapodi Pál

Az Állami Számvevőszék vezetői jelen voltak az aláíráson

Ennek érdekében széles körű, felsőoktatási és szakmai szervezeteket is magában foglaló kutatás indítását tervezi. A tudományos projekt keretében az egyetemi és főiskolai hallgatók pénzügyekkel kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit, és szokásait vizsgálják majd, annak érdekében, hogy átfogó képet adjanak a felsőoktatás különböző tudományterületén tanulmányaikat végző magyar fiatalok pénzügyi műveltségéről, valamint, hogy hozzájáruljanak a pénzügyi kultúra kutatásával foglalkozó programok eredményességéhez.

Domokos László örömét fejezte ki, hogy a számvevőszék tudományos hálója olyan intézményekkel bővül, amelyek elkötelezetten támogatják a közérdeket és felelősséget éreznek a jövő nemzedéke iránt.

 

A szándéknyilatkozatot aláíró szervezetek képviselői

A szándéknyilatkozatot aláíró szervezetek képviselői


„A Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, az Econventio Pénzügyi Kerekasztal Közhasznú Egyesület, valamint a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete mind független és szilárd szakmai-tudományos alapokon álló szervezetek. Olyan partnerekkel bővül tehát az ÁSZ-szal együttműködők köre, amelyek segíteni tudják az ÁSZ munkáját, elő tudják segíteni a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóbbá, hatékonyabbá és eredményesebbé tételét, és amelyek saját munkájukban is hasznosítani tudják a kooperáció eredményeit."- fogalmazott az ÁSZ elnöke.

 

Domokos László

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke

Domokos László kiemelte, hogy Magyarországot ma a pénzzel való bánás ismeretének, tervezésének és az előrelátásnak a hiánya jellemzi. Úgy véli, hogy a főiskolákon, egyetemeken tanított pénzügyi ismereteknél is fontosabb megtanulni, miképp kell hétköznapi szinten bánni a pénzzel.

 

A szándéknyilatkozat aláírása

A szándéknyilatkozat aláírása


A pénzügyi kultúra fejlesztéséről szóló szándéknyilatkozatot 2012. február 16-án ünnepélyes keretek között Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Prof. Dr. Rácz Béla, a Szegedi Tudományegyetem általános rektorhelyettese, Dr. habil Vass László, a Budapesti Kommunikációs Főiskola rektora, Sápi Ákos, az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület elnöke, valamint Dr. Gaál Szabolcs Barna, a Magyar Pénzügyi- Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének főtitkára írta alá.

 

Prof. Dr. Rácz Béla, Dr. Gaál Szabolcs Barna, Domokos László, Sápi Ákos, Dr. habil Vass László

Prof. Dr. Rácz Béla, Dr. Gaál Szabolcs Barna, Domokos László, Sápi Ákos, Dr. habil Vass László