Domokos László

A gazdaság lelassult, az ÁSZ tovább fejlődött

2021-05-04 17:03
2020-ban megtorpant az elmúlt időszak töretlen gazdasági növekedése, azonban az Állami Számvevőszék rendületlen fejlődése nem. A járvány ideje alatt is példásan látta el feladatát, sőt, a tanácsadó és tudásmegosztó tevékenységére is nagy hangsúlyt feketetett. Az ÁSZ technológiai és módszertani fejlesztéseknek köszönhetően több szervezetet ellenőrzött 2020-ban mint eddig valaha, és ezek száma 2021-ben várhatóan eléri az évi 9000-et. Az Állami Számvevőszék beszámolóját és az új stratégiát tartalmazó adathordozót Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének az Országházban adtam át.
A 2020-as év kihívást intézett az egész világ, és így a magyar közszféra megszokott működése számára. Az Állami Számvevőszék legfőbb alkotmányos küldetése, hogy támogassa az Alaptörvény közpénzügyi fejezetében lefektetett, iránytűként szolgáló elvárások – úgymint törvényesség, elszámoltathatóság, átláthatóság, célszerűség, eredményesség, hatékonyság, a közélet tisztaságának, illetve a felelős vezetés és közvagyon gyarapításának elve – gyakorlati érvényesülését, valamint fejlesztését a közpénzügyi rendszerben. A COVID-19 világjárvány a számvevőszéket is új kihívások elé állította, az ÁSZ ugyanakkor nemcsak ellátta a törvényekben meghatározott feladatait, hanem tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységével nagy hangsúlyt helyezett az értékelt szervezetek aktív támogatására is.
 
A digitalizáció felértékelődése már a járványhelyzet előtt is megfigyelhető volt, ám tény, hogy a tendenciát felgyorsította a COVID-19 helyzettel járó, sok esetben otthoni munkavégzésre átálló munkakörnyezet. A COVID-19 járvány és a gazdasági, valamint működési változások miatt új kockázatok jelentek meg, melyek sok esetben együtt jártak a számvevőszék ellenőrzési és egyéb  cselekvési fókuszterületeinek kiszélesedésével.
 
Elnok_beszamolo
 
A számvevőszék a digitalizációt hatékonyan felhasználó ellenőrzéseivel elérte, hogy az ellenőrzött szervezetek kisebb leterheltsége mellett is jelentősen növelje az ellenőrzésekkel érintettek számát. Ez azt jelenti, hogy a Számvevőszéknek 2020-ban – minden eddiginél nagyobb számú – több, mint 1500 szervezet esetében sikerült az ellenőrzési megállapításaival, javaslataival előmozdítania a közpénzügyi helyzet javítását a szabálytalanságok és hiányosságok kezelésével.
 
Vallom, hogy a változó követelményekhez mindenkor illeszkednie kell az ellenőrzési módszertanoknak, valamint az emberi erőforrásnak is. A Számvevőszék több, mint 10 éve dolgozik tudatosan a digitalizációs kihívásoknak való megfelelés, a minél eredményesebb, hatékonyabb és gazdaságosabb működés, valamint, az ellenőrzési módszertanok ezekkel összhangban lévő folyamatos fejlesztése érdekében.
 
A szervezeti átalakulások és ellenőrzés-módszertani fejlesztések mind hozzájárultak ahhoz, hogy másfél évszázaddal a megalapítása és három évtizeddel az újraindulása után az Állami Számvevőszék működési folyamatait áthassa a közpénzfelhasználók gyakorlatának fejlesztését célzó szemlélet, valamint megfeleljen a XXI. századi kihívásoknak, közte a digitalizáció támasztotta elvárásoknak.
 
Megőrizve meghaladni – elkészült az ÁSZ új intézményi stratégiája
 
Az Állami Számvevőszék 2011-ben mutatta be az eddig érvényben lévő stratégiáját, azonban a 2020-as évek kínálta lehetőségek miatt szükségessé vált egy új stratégia készítése és bemutatása az Országgyűlés számára. Az új stratégia – melyet a 2020-as tájékoztató függeléke tartalmaz – megőrzi a korábbi stratégiában is szereplő alapértékeket és normákat, illetve kijelöli a tovább haladás irányait.