Domokos László

A költségvetés rugalmassága és a vezetői felelősségvállalás a kiszámítható és biztonságos gazdaság alappillérei

2022-06-22 15:21
A 2023. évi központi költségvetési törvénytervezet Magyarország stabilitásának megerősítésére, a gazdaság élénkítésére helyezi a hangsúlyt mindamellett, hogy kellő mozgásteret biztosít a jelenlegi világgazdasági körülményekre tekintettel. A vezetés felelőssége felértékelődik, ugyanis a vezetők által kijelölt utaknak meghatározó szerepe van a jól irányított állam működésében. A 2023. évi költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitájához a Számvevőszék véleményét egy tágabb perspektívába helyezve mutattam be ma a Parlamentben.
Úgy gondolom, hogy a jelenünket átszövő rendkívüli világgazdasági körülményekre tekintettel meghatározó szerep hárul a vezetőkre. Egy bizonytalan helyzetben ugyanis a vezetőnek kell megkeresnie a leginkább járható utat. Ez nem mindig a legkönnyebb utat jelenti, sokkal inkább egy olyan utat, amely magában foglalja a manőverezés lehetőségét is. A mostani bizonytalan világpolitikai és világgazdasági helyzetben a jó kormányzáshoz, azaz a jól irányított állam működéséhez is hozzátartozik a leginkább járható út kijelölése.
 
Fontos leszögezni, hogy az állami költségvetésnek igazodási pontot kell adnia a gazdasági szereplők számára, ugyanakkor mozgásteret is kell biztosítani arra, hogy szükség esetén a költségvetési politika reziliens módon alkalmazkodjon egy, a prognosztizálttól eltérő gazdasági helyzethez is.
 
A költségvetési törvényjavaslat 2023. évre 4,1%-os gazdasági növekedéssel tervez. A gazdasági prognózis nem számol az orosz-ukrán háború eszkalációjával, Magyarország a béke helyreállítása iránti törekvéseket szorgalmazza.
 
koltsegvetes_expoze
 
A jövő évi költségvetés számos ponton biztosítja Magyarország és a magyar lakosság biztonságos, kiszámítható életkörülményeinek fenntartását. Ezt támasztja alá a Honvédelmi Alap, mely Magyarország biztonságának megerősítését szolgálja, illetve a Rezsivédelmi Alap létrehozása is, amely megfelelő mozgásteret teremt a háztartások rezsidíjainak alacsony szinten tartásához, ami a társadalmi béke megőrzésének egy fontos eszköze.
 
A gazdasági növekedést és a korszerűsítést közvetlenül támogató költségvetési beruházások preferálása hozzájárul a költségvetési egyensúly javításához. A gazdaság stabilitását pedig az energiahatékonyság fokozásának felgyorsulása, valamint az ellátás biztonságát növelő és a hosszútávú fenntarthatóságot erősítő fejlesztések biztosítják.
 
Expozémban javaslatot tettem az állampapír kínálat szélesítésére, illetve szorgalmaztam a lakossági ügyfelek megtakarítási magatartásának és igényeinek felmérését, valamint egy ehhez igazított állampapír kínálat létrehozását. Úgy vélem ugyanis, hogy a külföldi befektetések helyetti lakossági finanszírozás részarányának már néhány százalékpontos növelése is érezhetően hozzá tudna járulni a költségvetés alapjainak erősítéséhez.
 
Elmondtam, hogy a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat kellő mozgásteret ad ahhoz, hogy a költségvetés végrehajtói az államadósságszabály betartása mellett, bizonytalan körülmények között is reziliens módon alkalmazkodjanak a bekövetkező kockázatokhoz.