Domokos László

A költségvetés rugalmassága növeli a kiszámíthatóságot és a biztonságot

2021-05-19 12:37
A 2022. évi központi költségvetési törvénytervezet a válságkezelés helyett immár a gazdaság újraindítására helyezi a hangsúlyt. Számolni kell azonban azzal, hogy a koronavírus-járvány további hullámai hatással lehetnek majd hazánk jövő évi központi költségvetésének végrehajthatóságára. Ennek következtében, továbbra is fontos a járvány elleni védekezés költségeinek a biztosítása, ugyanakkor szükség van a gazdaság élénkítését és újraindítását biztosító intézkedésekre is.
A költségvetési törvényjavaslat épít az elmúlt év gazdaságvédelmi intézkedéseire, és a gazdaság újraindítása érdekében olyan területeket helyez előtérbe, amelyek hosszú távon is támogatják a gazdaság fejlődését, illetve a válságból történő kilábalást. Természetesen továbbra is cél a járvány elleni védekezés fenntartása, a munkahelyek védelme és újak létrehozása, a gyermekes családok és a magyar gazdaság szempontjából kiemelt ágazatok támogatása.
 
Gondoljunk csak vissza, hogy már a 2008-ban kirobbant globális pénzügyi válság is ráirányította a figyelmet arra, hogy számos ország nem tudott kellően felkészülni a gazdasági sokkok kezelésére, és az emiatt fellépő hirtelen gazdasági visszaesés a költségvetésük egyensúlyának megbomlásához és államadósságuk drasztikus emelkedéséhez vezetett.  Mindez előtérbe helyezte és helyezi jelenleg is a költségvetés reagálóképességének erősítését, vagy másképpen fogalmazva a költségvetés rezilienciájának fokozását.
 
expoze_2021
 
A költségvetés rezilienciája növeli a kiszámíthatóságot, így tágabb értelemben a gazdaság többi szereplője számára is nagyobb biztonságot ad.
 
Kizárólag költségvetési szempontból nézve, a rugalmasságnak két jelentős következménye van. Az egyik az, hogy a környezeti változások ellenére a költségvetés fő céljai teljesülnek. A másik pedig, hogy a költségvetési szervek egy némileg megváltozott környezetben is végre tudják hajtani a közfeladataikat, és az ezt szolgáló előirányzataik évközi elvonására vagy zárolására csak végső esetben kerül sor.