Domokos László

A közpénzek befektetésének egyik gyümölcsöző területe a felsőoktatás

2021-09-23 16:38
Szükség van a felsőoktatás területén jelenleg is zajló változásokra. A korábbi teljesítménnyel a felsőoktatás és a kutatóintézetek ugyanis nem érhetik el céljaikat, küldetésüket a társadalmi értékteremtésben.
A Pécsi Tudományegyetem egykor lelkes közgazdász hallgatójaként, nagy örömmel tartottam meg annak a jubileumi konferenciának a nyitóbeszédét, amelynek fókuszában - ahogy arra az esemény címe is utal – a változások, az újratervezés és a fejlődés állt. Előadásomban arra kerestem a választ, hogy miért van szükség stratégiára, változásokra, és hogy mindehhez hogyan kapcsolódik a fenntarthatóság fogalma. Mindezt elsősorban az egyetemi modellváltás aktuális, rendkívül összetett folyamatán keresztül szemléltettem.
 
A közpénzeket nem elég elkölteni, sokkal inkább azok befektetésére kell törekedni. A közpénzek befektetésének egyik leggyümölcsözőbb területe a felsőoktatás, így itt különösen fontos, hogy a közpénzeket a jó gazda bölcsességével és gondosságával költsék el. Az elmúlt évek számvevőszéki ellenőrzései, illetve elemzései azonban a célszerűtlen közpénzfelhasználás veszélyét tárták fel, amelynek kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy hazánk gazdasági és versenyképességi céljai a felsőoktatás ágazatában is elérhetők legyenek.  
 
A felsőoktatással kapcsolatos tapasztalataink alapján úgy vélem, hogy a modellváltás keretében zajló változások lehetőséget teremtenek az átláthatóbb, szabályszerűbb és eredményesebb működés megteremtésére. A modellváltás eredményeként, az érintett intézmények immár alapítványi formában igyekeznek megfelelni az igényeknek, ami meglátásom szerint azt jelenti, hogy az egyetemeknek immár nem csupán fenntartója, hanem az egyetemek működését, fejlesztését szolgáló pénznek és vagyonnak gazdája is lesz, aki hozzáértéssel és felelősséggel gondoskodik majd a rábízott vagyonról. Ez azonban csak úgy lehet eredményes, ha az oktatási és kutatási kérdésekben az egyetemi autonómia érvényesül.
 
A tudás és az értékes készségek megszerzésének fontos eleme a tanulási környezet. Ezért szükség van oktatási létesítmények fejlesztésére, hogy mindenki számára biztonságos, befogadó és hatékony tanulási környezetet álljon rendelkezésre.
 
Közmegegyezés, hogy a felsőoktatás, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység a gazdaság megújulásának egyik mozgatórugója. Meggyőződésem, hogy az alapítványi formában való működés olyan lehetőségeket és kapukat nyit meg, amelyen keresztül az intézmények nagyobb teret kapnak a változásra és a fejlődésre. Fontos azonban, hogy ehhez egy új stratégiai gondolkodásra is szükség van.