Domokos László

A támogatáson van a fókusz a második félévben is

2021-06-21 17:17
A Számvevőszék 2021 második félévében több, korábban még nem értékelt területre és szervezetre is figyelmet fordít. Az idei év második féléves ellenőrzési tervét Jakab Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének személyesen adtam át az Országházban.
Az Állami Számvevőszék munkáját fél éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az ÁSZ honlapján már elérhető, 2021. évi második féléves nyilvános ellenőrzési terv a korábban már megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2021 második félévében újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza.
 
Az Országgyűlési határozatnak köszönhetően a Számvevőszék ellenőrzési és elemzési feladatai mellett hangsúlyosan fog megjelenni tanácsadó tevékenysége, amely során támogatást nyújt a közszolgáltatást nyújtó szervezetek számára a közpénzügyi előírások betartásához és ezáltal a közpénzek szabályos és eredményes felhasználásához.
 
ellenorzesiterv_II.felev
 
Az ÁSZ a törvényben rögzített feladata mellett olyan új területeket is értékelni fog, amelyek eddig a látókörén kívül estek. Ilyen a nukleáris biztonság ellenőrzése, illetve az elektronikus kereskedelem hazai ellenőrzésének értékelés. A katonai beszerzések értékelése keretében sor kerül a Védelemgazdasági Hivatal katonai beszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységének vizsgálatára. Értékeli az ÁSZ a Magyar Államkincstár nyilvánosságra hozott adatai, információi és a beszámolók kezelésével kapcsolatos tevékenységét, valamint az adatgyűjtés, adatfeldolgozás rendszerét, illetve sor kerül a térségi fejlesztési tanácsok működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére is.
 
Az Országgyűlés a 17/2021. (VI. 16.) OGY határozatában megerősítette az ÁSZ tanácsadó tevékenységét, amelyet jelen ellenőrzési terv kialakításánál is már figyelembe vett. Az ÁSZ tanácsadó és oktató funkciójának keretében a feltárt, illetve potencionális szabálytalanságok, valamint azok lényeges jellemzőinek bemutatásán, oktatásán keresztül megkezdi az ellenőrzött szervezetek támogatását, elősegítve ezáltal a közpénzügyek állapotának mihamarabbi javulását. Az ÁSZ ennek megfelelően több ellenőrzése esetében már az ellenőrzés folyamán tanácsadást nyújt az ellenőrzött szervezetek részére.