Domokos László

Amivel az ÁSZ foglalkozik, az maga az élet

2022-01-06 15:38
Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy az új év első munkanapjait szervezeten belül történő tudásmegosztásnak szenteli az Állami Számvevőszék. A kezdeményezés keretében az ÁSZ munkatársainak lehetőségük van a felkínált színes képzési palettából szabadon választva, olyan előadásokon részt venni, amelyek az egyéni tudás bővítésén túl, a szervezet egészének hatékony és eredményes működéséhez is hozzájárulnak.
Ahogy az idei Tudásmegosztó Napokat megnyitó beszédemben elmondtam, a számvevőszéki munkát olyan értelmiségi munkának tartom, amelyet nem lehet magas minőségen végezni a szakmai tudás folyamatos gondozása és bővítése, az önmenedzselési képesség fejlesztése, valamint az újítások iránti nyitottság nélkül.
 
Ugyanez igaz egy szervezetre is. Az elmúlt időszak egyértelműen bizonyította, hogy a sikeresség, a versenyképesség, illetve a fenntartható megújulás csak azok számára elérhető, akik egy válság idején is képesek gondolkozni, kísérletezni, fejleszteni. Az Állami Számvevőszék kihasználta az innováció lehetőségeit és már a világjárványt megelőző időszakban olyan digitális, technológiai és módszertani fejlesztéseket kezdett el, majd vitt véghez, amelyek révén az ÁSZ képes volt megtízszerezni az ellenőrzött szervezetek számát a négy évvel ezelőtti adatokhoz képest. Nem kevésbé fontos, hogy az innovációk révén sikerült egy olyan munkakörnyezetet is kialakítanunk, amelyben a járvány legsúlyosabb időszakában is biztosítani tudtuk a folyamatos, biztonságos munkavégzés lehetőségét minden munkatársunk számára.
 
Fontos azonban látni, hogy az immár közel két éve bevezetett otthoni munkavégzés lehetősége éppúgy megkövetelte a nyitottságot és az alkalmazkodókészséget a munkavállalók részéről, mint a párhuzamosan zajló digitális, technológiai vagy módszertani innovációk. A magánéletünk terében történő munkavégzés alkalmazását ugyanis egy olyan tanulási folyamat kísért, melynek középpontjában az egyén önmenedzselési képességének a fejlesztése állt.
 
Az ÁSZ elnökeként gyakran elmondom kollégáimnak, hogy az önmenedzselés, a tanulás, illetve a karriertervezés nem csupán a saját eredményes munkavégzésük alapja, de a szervezet sikeres, hatékony működésének is alapvető feltétele. Rendkívül fontosnak gondolom, hogy időről időre átgondoljuk a szakmai utunkat, illetve, hogy megfogalmazzuk, hogy mit kell még tennünk, és hogy mit várunk el magunktól, kollégáinktól, felelős vezetőinktől.
 
A Számvevőszék vezetőinek figyelmét is felhívtam arra, hogy egy vezető csak akkor tud sikeres lenni, ha óriások vállán áll. Elmondtam, hogy a szervezetünkben az a legértékesebb vezető, aki egyben pedagógus is, tehát részt vesz a szakmai „tananyag” fejlesztésében, a tudását pedig átadja, miközben folyamatosan mentorál, moderál, nyomon követ és rendszeresen visszajelez. Végezetül hangsúlyoztam az együttműködés jelentőségét, amely amellett, hogy a munkavégzés hatékonyságát támogatja, hozzájárul annak a bizalmi légkörnek a kialakításához, amely lehetővé tette, hogy a pandémiás helyzet, illetve az otthoni munkavégzés körülményei között érjük el szervezetünk eddig legdinamikusabb hatásnövekedését.
 
Arra kértem tehát a Tudásmegosztó Napokon résztvevő kollégáimat, hogy vegyék komolyan, illetve használják ki ezt az egyedülálló lehetőséget az ismereteik fejlesztésére. Hozzátettem, hogy az értelmiségi munka a szakmai tudás folyamatos bővítése, illetve a szakirodalom követése mellett, az aktív életmódból is táplálkozik. Éppen ezért munkatársaimat arra is megkértem, hogy óvják az egészségüket, és tegyenek azért, hogy fizikailag és lelkileg is kiegyensúlyozott, aktív, gondolkodó emberekként lássanak neki feladataik elvégzéséhez idén is.