Domokos László

Az ÁSZ elnökeire emlékeztem

2021-10-22 14:00
Az előző évekhez hasonlóan ismét ellátogattam a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe, ahol kollégáimmal koszorút helyeztünk el Gajzágó Salamon és dr. Hagelmayer István egykori ÁSZ elnökök síremlékeinél.
Az Állami Számvevőszék hagyományosan minden évben megemlékezik Gajzágó Salamonról, az 1870-ben alapított magyar Számvevőszék első elnökéről, valamint dr. Hagelmayer Istvánról, az 1989-es rendszerváltást követően újra megalapított ÁSZ első elnökéről. A koszorúzáson részt vett a Nemzeti Örökség Intézet képviseletében Mihályi Máté főigazgató-helyettes, valamint dr. Hagelmayer István özvegye is.
 
koszoruzas01
 
A tiszteletteljes főhajtás alkalmából dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető felidézte Gajzágó Salamon életútját, akit 1870-ben választott a parlament az Állami Számvevőszék elnökévé. Ezt a miniszterekével egyenrangú állást ő töltötte be először az országban. Gajzágó Salamon 22 éven át vezette az Állami Számvevőszéket, amelyre 1892-ben történő nyugdíjba vonulásakor az egyik legtökéletesebben működő szervezetként hivatkozott a korabeli sajtó.
 
1949-ben a II. világháborút követő politikai fordulat során rendeletileg beszüntették a Számvevőszéket, amely az 1989. október 23-i alkotmánymódosítással – a Magyar Köztársaság kikiáltásával egyidejűleg – jött létre újra a demokratikus intézményrendszer egyik meghatározó elemeként. Dr. Hagelmayer István, az ÁSZ rendszerváltás utáni első elnöke nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ÁSZ ma egy erős, független, ellenőrző és tanácsadó intézményként őrködik a közpénzügyi rendszer felett. Tudományos munkássága során elsősorban pénzelmélettel, pénzügy- és adópolitikával, a pénz szerepével és a magyarországi infláció okaival foglalkozott.
 
koszoruzas02.
 
Büszkék lehetünk elődjeinkre, akik 1848-49-ben elindították Magyarországot a polgári átalakulás útján, az 1867-es kiegyezést követően pedig létrehozták, majd 1989 után ismét megerősítették az Állami Számvevőszéket. A mindenkori elnököknek a kor kihívásaival kellett és kell jelenleg is szembenézniük, új utakat, megoldási lehetőségeket kell ma is találniuk. A változó és rohanó világban egy dolog azonban változatlan: a múltban, az elődjeink által lefektetett, a jelenben és a jövőben is követendő értékrend.