Domokos László

Az ÁSZ minden önkormányzati vezetőt tanácsadó levéllel támogatott

2021-01-29 13:00
Az elmúlt tíz év egyik legnagyobb eredménye, hogy az Állami Számvevőszék először értékelte az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik korrupció elleni védettségét, amely során az ÁSZ minden polgármestert tanácsadó levéllel támogatott. A jelenlegi nehéz helyzetben biztató, hogy az önkormányzatok integritási kontrolljai a járvány okozta megnövekedett korrupciós kockázatok mellett is javultak.
A vírus okozta válsághelyzet gyökeresen megváltoztatta a minket körülvevő gazdasági és társadalmi környezetet. A világ vezető nemzetközi szervezetei mellett – mint pl. az ENSZ, az OECD, az IMF – az ÁSZ is felhívta a figyelmet arra, hogy a járvány világszerte növelheti a korrupciós és szabálysértési kockázatokat, valamint a társadalmi bizalmatlanságot.
 
Mint az ÁSZ elnöke, és mint magánember is látom, hogy az elmúlt egy évben az önkormányzatok feladatai a vírushelyzetben megnövekedtek. A többletfeladatok miatt kiemelten fontos, hogy az állampolgárok bizalommal forduljanak hozzájuk, egyértelmű legyen hogyan működnek az egyes ügyek, folyamatok. E tekintetben úgy érzem az Állami Számvevőszék történelmet írt. Az elmúlt tíz év egyik legnagyobb eredménye, hogy Állami Számvevőszék befejezte az összes magyarországi önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatalok integritásának jelen idejű monitoring értékelését. Ott és akkor nyújtottunk támogatást a szabályok betartásához, amikor arra a legnagyobb szükség volt.
 
Örömmel mondhatom, hogy az önkormányzatok és hivatalaik a járvány okozta megnövekedett korrupciós kockázatok mellett is, többségében fenntartotta, sőt megerősítette kontrolljait.
 
Az ÁSZ minden eddiginél nagyobb hatást gyakorol a magyar közszféra integritására
 
Az Állami Számvevőszék 2020 tavaszán kezdte meg 3197 önkormányzat, illetve 1284 hivatalai integritásának jelen idejű monitoring értékelését, amely segít a kockázatokat és hiányosságokat kezelni, hogy az önkormányzatok és hivatalaik átláthatóak és integritásszemléteűek legyenek.
 
A rendszerszintű ellenőrzés amellett, hogy támogatást nyújt az önkormányzat hatékony működését megalapozó szabályok betartásához, hozzájárul a járványhelyzet miatt különös mértékben megnövekedett korrupciós kockázatok elleni eredményes védekezéshez, illetve az átláthatóság biztosításához.  Az önkormányzatokra most nagyobb feladat is hárul, a lakosságot támogatniuk kell, ezért szükséges az átláthatóság és integritás megteremtése, megszilárdítása
 
Az értékelés során többszintű tanácsadó tevékenységet végzett az ÁSZ
 
Első lépésben már 2020 elején felhívtuk az önkormányzatok és a hivatalok vezetőinek figyelmét azokra az alapvető szabályozásokra, nyilvántartásokra, amelyek nélkülözhetetlenek az integritási kontrollok kiépítésén keresztül a szabályszerű és csalásmentes gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez. Az ellenőrzés során azt a 26 alapvető dokumentumot értékeltük, amelyeknek folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, ugyanis ezek a feltételei az adott önkormányzat szabályozottságának, szabályos és átlátható gazdálkodásának, illetve csalásmentes működésének.
 
A tanácsadási tevékenység második lépéseként az önkormányzatok adatszolgáltatását segítettük, illetve harmadik lépésként a jelen idejű monitoring értékelés során az együttműködő önkormányzatok és önkormányzati hivatalok - a jövőre vonatkozóan - már az ellenőrzés során javíthatták a hiányosságaikat.  Ez azért lényeges, hiszen ezen szabályozások, nyilvántartások javítása már a 2020. évi beszámoló elkészítése során érvényesülhetett.
 
Végül tanácsadó levelet küldtünk minden önkormányzat első számú vezetőjének. Ebben egyrészt gratuláltunk azoknak, akik 5-ös osztályzatot kaptak, másrészt az alacsonyabb osztályzatot elérőket támogatunk oly módon, hogy rámutattunk azon területekre és dokumentumokra, amelyek jelentősek a közpénzek szabályszerű, átlátható és elszámoltatható felhasználása szempontjából. Ennek során azt is bemutattuk, hogy milyen kockázatot hordoz a jogszabályban előírt szabályzatok, nyilvántartások hiánya az önkormányzatok gazdálkodására. 
 
tanacsado_level
 
Bízom abban, hogy ezzel a tudással és szemlélettel elindítottuk a vezetőket azon az úton, hogy ezek alapján már a 2021. évre is meg tudják tenni az előrelépéseket, amelyek hozzájárulnak a szabályos működéshez és az integritást biztosító lényeges feltételek kialakításához. Összességében eredményesnek tartom az ÁSZ tanácsadó tevékenységét, mivel a figyelemfelhívással érintett szervezetek 84,1%-a valamennyi, részére jelzett területen tett javító intézkedést.
 
Az Integritás felmérés – az integritási ellenőrzés alapja

 

 

 

Itt vissza kell nyúlnom a múltba, a kezdetekhez, mivel az a bizonyos integritás felmérés volt az alapja annak, hogy ma el tudtuk végezni Magyarország 3197 önkormányzata és 1284 polgármesteri hivatala integritásának értékelését.
 
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés döntésével összhangban 2011 óta minden évben elvégezte a hazai közintézmények integritás kultúrájának meghonosítását és elterjesztését szolgáló, holland tapasztalatokra alapozva kidolgozott Integritás felmérését.
 
A 2016-2018. évben végzett felmérés eredményei világítottak rá arra, hogy a helyi önkormányzatok a közszféra szereplői körében a kockázatosabb csoportba tartoznak és mivel minden állampolgár kapcsolatba kerül ezen szervezetekkel, így az integritás szemlélet megteremtése és megerősítése elengedhetetlen.
 
Az elkötelezett számvevőszéki szerepvállalás eredményét, és egyben az integritás alapú közigazgatási kultúra megerősítését mutatja, hogy trendszerűen emelkedett a felméréshez csatlakozó intézmények száma. 2019-ben minden korábbinál több, összesen 4 002 közintézmény vett részt az adatfelvételben. Az Állami Számvevőszék ebben a formában utolsó Integritás felmérését végezte el.
 
Az elmúlt kilenc év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az Integritás felmérés elérte alapvető célját, az integritás szemlélet elterjesztését. Mindezek hatására a magyar közszférában nyomon követhető az integritás kultúra alapvető eszközeinek megjelenése és elterjedése, így az elmúlt évek fejlődésének köszönhetően széleskörűen ellenőrizhetővé váltak a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok a magyar közszférában.
 
Úgy gondolom, bár az önkormányzatok integritásának ellenőrzése lezárult, ugyanakkor lesz folytatás további, új ellenőrzésekkel. Ez a rendszerszintű értékelés megmutatta, hogy csak ott van rend, ahol ellenőrzés van.
 
Az ÁSZ természetesen továbbra is támogatja a közszféra szervezeteinek integritásközpontú működését széleskörű tanácsadó tevékenységével, illetve folyamatosan bővülő önteszt-rendszerével. A jövőben pedig arra kell törekednünk, hogy az integritás kontrollok kiépítettsége megfelelő és fenntartható legyen, azaz, hogy a közintézmények ezzel segítsék a jól irányított állam megvalósulását.