Domokos László

Az emberek életminőségének javítására irányul az ÁSZ figyelme 2022-ben

2021-12-21 10:17
A törvényekben kötelezően végrehajtandó feladatokon túl, 2022 első felében az emberek életminőségének javítása érdekében végzi ellenőrzési, elemzési és tanácsadási tevékenységét az ÁSZ, amelyhez a már kidolgozott módszertani fejlesztések és a digitalizáció adják az alapot. A jövő év első féléves ellenőrzési tervét Jakab Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének személyesen adtam át az Országházban.
Ahogyan azt az elmúlt években is, ez év végéhez közeledve szintén számvetést készítettem: összegeztem a mögöttünk álló év eredményeit, munkáit, tapasztalatait és levontam a következtetéseimet.

Nagy örömmel tölt el és igazán büszkévé tesz a 2021-ben végrehajtott igen kemény munka gyümölcse, melynek eredményeként az ÁSZ eddig soha nem látott mértékű lefedettséget biztosított az ellenőrzések terén: idén ugyanis - 30 év után először – szervezetünk egyidejűleg minden településhez eljutott integritásuk megerősítése érdekében. Ahhoz, hogy ezt a teljesítményt elérjük, módszertani változásokat, folyamatszervezési megoldásokat hajtottunk végre, valamint előnyt kovácsoltunk a digitalizáció adta lehetőségekből is.

Az idei év munkájának eredményei nemcsak büszkeségre adnak okot, hanem motivációt, új lendületet is biztosítanak az előttünk álló esztendőre. 2022-ben továbbra is kiemelt figyelmet kap az ÁSZ tanácsadó tevékenysége. A Számvevőszék ebben a szerepében egyfajta mentoráló tevékenységet végez, melynek célja a feltárt hibákra vonatkozó javítási lehetőség biztosítása. Ezúton is bíztatom a közpénzköltő szervezeteket, hogy átláthatóságuk, elszámoltathatóságuk érdekében éljenek az ÁSZ által kínált eszközökkel, például az öntesztek kitöltésének lehetőségével.
 
elltervatado

Kiemelt jelentőségűnek tartom, hogy az ÁSZ munkája során keletkezett hozzáadott értéket az állampolgárok is érzékeljék. A pandémia következtében a megváltozott élet- és munkakörülmények miatt is, egészségünk megőrzése még nagyobb figyelmet érdemel. Ezért 2022 első félévében az emberek életminőségének javítását helyezem az ÁSZ szakmai fókuszába.

Az ÁSZ 2022-ben ellenőrizni fogja az idősek ellátását, a humánszolgáltatókat, a távmunkát, a digitális közigazgatást, a vízminőséget, és az életminőség fenntarthatóságát is. Természetesen 2022 első félévében a törvényekben meghatározott gyakorisággal kötelezően végrehajtandó, illetve a törvényi felhatalmazás alapján végzendő ellenőrzési feladatokat is elvégezzük.

A Számvevőszék új feladata - törvényi felhatalmazás alapján - a civil szervezetek értékelése, ezért az ÁSZ lehetőséget biztosít az érintett civil szervezetek számára arra, hogy felkészüljenek a jövőben őket érintő számvevőszéki értékelésre. Továbbá 2022-ben is folytatódnak a kockázatalapú és monitoring típusú ellenőrzéseink.

Látható, hogy hatalmas munka áll előttünk, ami igazi kihívást jelent, viszont örömmel látom azt is, hogy nem csak én, de munkatársaim is tele vannak lendülettel, és örömmel látunk neki az előttünk álló feladatoknak. Kívánom a közpénzt használó szervezetek vezetése számára, hogy az integritási értékek megerősítésével felvértezve, motiváltan, friss lendületet véve kezdjék, illetve folytassák munkájukat 2022-ben, és javuló teljesítményükkel is járuljanak hozzá a közpénzügyek átláthatóságához, és ezzel együtt a jól irányított államhoz.