Domokos László

Az innováció ott jön létre, ahol többféle tudás találkozik

2022-03-25 14:06
Az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem közös sajtótájékoztatóján örömmel beszéltem arról, hogy az ÁSZ számára miért fontos és reményteljes fejlemény a Kutatási és Kompetencia Központ létrehozása. A Számvevőszék már több mint félévtizedes tapasztalattal rendelkezik a Miskolci Egyetemmel való kooperációban, a Központ megvalósítása pedig újabb mérföldkövet jelent az együttműködésben.
Érdekes dolog, hogy a kompetencia szó nemcsak a készségek és képességek együttesét jelenti, hanem azt a hajlandóságot is, amely segítségével valaki problémamegoldásra képes egy adott területen, méghozzá úgy, hogy a gyakorlati feladatokhoz elméletileg megalapozott megoldásokat keres.
 
ME1
 
Mit jelent ez a létrejövő Központ esetében? A gyakorlati feladatot itt a közszféra szervezeteinek teljesítménymenedzsmentjéhez való hozzájárulásával lehet azonosítani. Ugyanakkor ez egy komoly elméleti kihívással járó tevékenység is, hiszen – szemben a versenyszférával – a közszférában egyáltalán nem evidens, hogy mit tekintünk teljesítménynek, és miként mérjük azt.
 
További feladat a versenyszférában sikeresnek bizonyult módszerek adaptálásával, vagy új, a közszféra egy-egy területéhez illeszkedő módszerek kidolgozásával létrehozni a közszféra hatékony menedzsmentjéhez szükséges tananyagot, amit a felsőoktatásban és a közszféra vezetőinek képzésében egyaránt hasznosítani lehet majd. Ehhez úgy gondolom, hogy jelentős kutatási munkára is szükség lesz.
 
ME2
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a végső cél nem az, hogy a Kutatási és Kompetencia Központ munkatársai fejlesszék ki a közszféra teljesítménymenedzsmentjéhez szükséges készségeket és képességeket, hanem, hogy ezt adják tovább a közszolgáltató szervezetek vezetőinek és munkatársainak. Ezért tartom célszerű megoldásnak, hogy a Központ egy olyan egyetem keretei között jön létre, ahol az oktatás hagyományos formái adottak, de nyitott a tudásmegosztás újszerű formáinak a kialakítására és alkalmazására is.
 
Nem kisebb dologról van szó ugyanis, mint a teljesítmény kultúrájának megteremtéséről a közszféra szervezeteiben, ami valljuk be nem egyszerű feladat. A kezdet azonban több mint biztató, a Miskolci Egyetem és az ÁSZ kompetenciáinak találkozása azzal a megalapozott reménnyel tölthet el bennünket, hogy a társadalom számára hasznos, a közjót szolgáló innovációk jönnek majd létre.