Domokos László

Címzetes oktatói cím a közös szakmai munka elismeréseként

2021-01-11 11:02
Az Állami Számvevőszék évek óta szoros szakmai együttműködésben dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, amelynek elismeréseként címzetes oktatói cím viselésére kért fel az intézmény. Büszke vagyok a felkérésre és bízom benne, hogy immár a cím birtokában járulhatok hozzá a közös szakmai eredmények gyarapításához.
Az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-ben írt alá együttműködési megállapodást, amelynek keretében az integritás alapú kultúra fejlesztését, az oktatás, a képzés, a tudományos kutatás, a szakértői tevékenység, illetve a közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának és a közigazgatás versenyképességének javítását tűztük ki közös célként. A Megállapodást 2018-ban felülvizsgáltuk, és megerősítettük.
 
Az elmúlt évek során a szakmai, kutatási együttműködésünk rendre újabb területekkel bővült: 2018-ban például szakmai támogatásunkkal megújult az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés, és támogattuk a Gazdálkodás és vezetés a közszolgálatban elnevezésű szakirányú továbbképzést is.
 
A Változásmenedzsment képzésben jómagam, és kollégáim is tartottunk előadásokat, a tantárgy pedig idén már akkreditált szakmai programunk alapján kerül oktatásra.
 
A két intézmény közötti szakmai, kutatási együttműködés az elmúlt években egyre szorosabbá vált. Példaértékűnek tartom az összefogásunkat és örömmel látom, hogy az összehangolt szakmai, oktatási és kutatási munkánk eredményei közös céljaink megvalósítását támogatják. Büszke vagyok emellett arra, hogy az Állami Számvevőszék által képviselt értékek, illetve szervezetünk szakmai és gyakorlati hozzáértése, valamint tapasztalata érdemben tudja támogatni az egyetemen folyó oktatást a különböző képzési szinteken.  
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem olyan értékeket képvisel, amellyel jómagam és az Állami Számvevőszék is azonosul, így még nagyobb örömmel tölt el, hogy az Egyetem méltónak talál erre a címre. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban támogathatom az egyetem oktatási, kutatási, továbbképzési és szakmai tevékenységének előmozdítását.