Domokos László

Együttműködés a közpénzügyek erősítése érdekében

2021-12-17 08:49
Az Állami Számvevőszék és a Sportegyesületek Országos Szövetsége közötti együttműködési megállapodás megerősíti, hogy a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának javítása, fejlesztése, valamint az integritás értékeinek erősítése ezen a területen is elhanyagolhatatlan feladat. Fontos, hogy mindez nemcsak általában szolgálja a társadalmi érdeket, hanem konkrétan képes javítani a sportolók körülményeit, illetve az egyesületek hatékony munkáját is.
Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott tevékenysége keretében támogatást, segítséget nyújt a közpénzügyi helyzet és a jogállamiság erősítése érdekében az állam mindazon szereplői számára, akik tevékenységükkel és döntéseikkel meghatározzák hazánk közpénzügyi helyzetét, és ezzel valamennyiünk életminőségére hatással vannak.  A jól irányított állam működéséhez – ezen belül a sportok esetében is – alapvető fontosságú a közös értékek, valamint az előírt szabályok, kötelezettségek ismerete és követése.
 
Az ÁSZ tevékenységének széles körű hasznosulásához, társadalmi szintű, közös gondolkodásra és cselekvésre épülő párbeszéd kialakítására van szükség, amelyhez elengedhetetlenek az ilyen irányú együttműködések. Ezek képezik részét ugyanis annak a közintézmények között kialakult, egyedülállóan széles kapcsolatrendszernek, amelynek köszönhetően egyre intenzívebbé válnak a felelős közpénzügyi gazdálkodás megszilárdítására tett, immár közössé váló erőfeszítéseink.
 
ASZ_SOSZ_egyuttmukodes1
 
Az Állami Számvevőszék és a Sportegyesületek Országos Szövetsége közötti együttműködés indokoltságát igazolja az elmúlt időszakban a sportegyesületek számára adott állami támogatások dinamikus növekedése, a közpénzzel való átlátható gazdálkodás jelentőségének felértékelődése, valamint az ellenőrzések módszertanának fejlődése is. Utóbbi révén, az egyediségekre koncentrálva, mára könnyen beazonosíthatók azok a típushibák és hiányosságok, amelyeknek a kijavításra az ellenőrzött szervezetek vezetői azonnali lépéseket tudnak tenni saját szervezetük, egyesületük mindennapjaiban.
 
Közös cél tehát, hogy a civil szektorban is átlátható és elszámoltatható legyen az állami források felhasználása. A Sportegyesületek Országos Szövetségével kötött megállapodás ezen célkitűzés erősítéséhez járul hozzá, hiszen az együttműködés révén az ÁSZ immár 700 hazai sportegyesület számára lesz képes felajánlani támogatását annak érdekében, hogy azok a hiányosságok kiküszöbölését saját ügyükként kezelve mozdíthassák elő a közpénzekkel és közvagyonnal való felelős gazdálkodást.