Domokos László

Elkötelezett vezetőkre van szükség az eredményes gazdálkodáshoz

2022-06-02 11:04
Az Állami Számvevőszék 20 kiválasztott önkormányzati hivatal teljesítményét értékelte. Örömmel láttam, hogy kilenc önkormányzati hivatalnál tettek lépéseket a szervezeti teljesítménykövetelmények kialakítására, amely mellett olyan jó gyakorlatok is beazonosításra kerültek, melyekre ezúton is felhívnám a figyelmet.
A profitorientált üzleti szektor és a közpénzekből gazdálkodó költségvetési intézmények sok tényező tekintetében különböznek egymástól, de az mindkettőben közös pont, hogy a teljesítmény- és minőségorientált vezetés felelősségének fő szempontként kell érvényesülnie.
 
Az önkormányzati hivatalok számos ponton kapcsolódnak életünkhöz, kérelmeket fogadnak be, ügyfélfogadást tartanak, fontos dolgainkat intézik, így nyilvánvaló, hogy a hivatal tevékenysége, mint minden a köz érdekében végzett munka is teljesítményorientált. A teljesítményelvű működés egyik alapfeltétele a teljesítménymérés tudatos alkalmazása. Az önkormányzati hivatalok eredményes működését és forrásfelhasználását támogatja a szervezeti teljesítmény céljainak, követelményeinek meghatározása, a célok teljesülésének nyomon követése, a tevékenység mérése, értékelése, és a céltól, illetve az elvárttól való eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele. Az eredményesség értékelése a tervezett és a tényleges eredmények összevetésével történik.
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzése megállapította, hogy 2020-ban kilenc önkormányzati hivatalnál tettek lépéseket a szervezeti teljesítménykövetelmények kialakítására, a teljesítménycélok mérésére, értékelésére az eredményesség és a hatékonyság követelményeinek érvényesülése érdekében. Az értékelés során az Állami Számvevőszék olyan jó gyakorlatokat is azonosított, mint amilyen az ügyfélelégedettség felmérése vagy a szervezeti célok megismertetése a munkavállalókkal, melyekhez a teljesítménykövetelményeik kapcsolhatók.
 
Miért fontos ez az eredmény?
 
Egyrészt látjuk a hivatalok elkötelezettségüket a további fejlődés irányába, másrészt meggyőződésem, hogy az általuk alkalmazott jó gyakorlatok ösztönzően hatnak másokra is. Mindez hozzájárul a közpénzek eredményes felhasználásához, a közvagyon megóvásához, és a helyi lakosok szolgálata révén az életminőséghez is.
 
A "jól irányított állam" jól irányított állami szervezetek működtetésén keresztül valósul meg. A szervezetek vezetőinek elkötelezettsége a jó irányítási rendszerek működtetése iránt hozzájárul a szervezet küldetése megvalósításával összefüggő valamennyi szervezeti folyamat teljesítőképességéhez. Az üzleti szféra mellett a közigazgatásban, a kormányzati szektorban is azonosíthatók azok a menedzsmenteszközök, amelyek segítségével a szervezeti tevékenységek gazdaságos erőforrás-felhasználással hatékony folyamatokon keresztül jó eredményt hoznak létre, hosszú távon és fenntartható módon hozzáadott értéket teremtenek.
 
Fontos megemlíteni, hogy a kiválasztott önkormányzati hivatalok korábban kiváló minősítést, ötös osztályzatot kaptak a csalás és korrupció ellenes szervezeti szabályozásaik és kontroll rendszereik minőségének elismeréseként. A mostani teljesítményellenőrzés kapcsán megállapítható, hogy ugyanezen hivatalok alapvetően érdekeltek a teljesítménykövetelmények megvalósulását segítő mérések minél szélesebb területen való alkalmazásában, a munkavállalók motiválásában, az eredmények jól értékelhetővé tételében.