Domokos László

Elkötelezetten a korrupció ellen

2022-01-07 00:00
Büszkén mondhatjuk, hogy a 10-15 éve a Magyarországon még szinte ismeretlen integritás szó mára meghonosodott a magyar közszférában. Bízom benne, hogy ebben az Állami Számvevőszéknek is nagy szerepe van.
Az integritás szó a latin in-tangere kifejezésből ered, amelynek jelentése: érintetlen. Más szóval, sértetlen, feddhetetlen, továbbá az erényre és a megvesztegethetetlenségre is utal. A fogalmat személyek és szervezetek működésének jellemzésére egyaránt alkalmazhatjuk. A be sem követkető korrupciót elérő megoldás a legkedvezőbb megoldás.
 
Az integritás-alapú szervezeti működés és az ennek megfelelő dolgozói magatartás erősítése a korrupció megelőzésének, a korrupciós kockázatok mérséklésének és mindenféle egyéb hivatali hatalommal való visszaélés megakadályozásának az egyik leghatékonyabb intézményi szintű eszköze.
 
A számvevőszékekkel (a legfőbb ellenőrző intézményekkel) szemben nemzetközi szinten is állandósuló elvárás az, hogy eredményesen lépjenek fel a korrupcióval szemben. Akorrupció megelőzését szolgáló törekvések közül az egyik legígéretesebb a holland közigazgatásra a holland számvevőszék közreműködésével kidolgozott modell, amely a korrupcióellenes küzdelem középpontjába a közintézmények, hivatalok és nemzeti tulajdonú vállalatok integritásának erősítését és ezáltal a korrupció megelőzését állítja.
 
Ezt a modellt adaptálta az Állami Számvevőszék, majd ennek nyomán az évenként elvégzett Integritás-felméréssel elterjesztette az integritás szemléletét a magyar közszférában. Ezután a módszert ellenőrzéssé fejlesztette, 2021-re pedig széleskörű tanácsadással és tudásmegosztással tovább erősítette a közpénzt felhasználó szervezetek helyzetét, ezzel is növelve az ellenálló képességüket.
 
A korrupció elleni rendszerszintű fellépés elmúlt éveinek eredménye a magyar gazdaság kifehéredésében is látszik. Az ÁSZ számos eszközzel járult ehhez is hozzá. Ide tartozik a költségvetés tervezetének évenkénti véleményezése; a költségvetés végrehajtásának (zárszámadás) rendszeres ellenőrzése, amely magában foglalja a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszerek értékelését, továbbá ide sorolhatók a költségvetési és makrogazdasági folyamatokat, az adórendszert, a digitális fejlesztéseket és egyéb, a magyar gazdaság fenntartható kifehérítését szolgáló számvevőszéki elemzések.
 
Immár 10 éve annak, hogy az ÁSZ kezdeményezésére a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, a legfőbb ügyésszel és a Legfelsőbb Bíróság elnökével aláírtuk azt a szándéknyilatkozatot, amelyben közösen vállaltunk erkölcsi kötelezettséget a korrupció leküzdéséhez, és az integritás alapú közigazgatási kultúra megteremtéséhez.
 
Úgy gondolom, hogy a korrupció leküzdéséhez és az integritás alapú közigazgatási kultúra megteremtéséhez – ahogy az elmúlt évtizedben, a továbbiakban is – az állami intézmények összehangolt együttműködésére van szükség. Bízom benne, hogy egy hasonlóan eredményes időszak előtt állunk.