Domokos László

Figyelnünk kell a családjaink pénzügyminisztereire

2021-06-21 12:55
Stabilitást kell adni a családoknak, megélhetést és foglalkoztatást. Ennek érdekében a kormánynak, az üzleti szférának és a családoknak is tudatosan és felelősen kell tervezni, beruházni és költeni. A transzformációs kihívások minden szférában új lehetőségeket és ezáltal új kihívásokat teremtenek, az ezekhez való alkalmazkodás eredménye lehet egy optimálisabb élet.
A koronavírus járvány felgyorsítja az évtizedek óta tartó világgazdasági átalakulást, vagyis az új technológiák beépítését mindennapjaink gazdaságába. A transzformációs válság, az IPAR 4.0 és a digitalizáció kicsúcsosodása a pandémiával együtt jelentkezett, amely fokozott fejlesztési igényt jelentett az infrastruktúrában és a háztartásokban is. Az életünket alapjaiban változtatja meg a digitális térben végzett munka, a digitális oktatás, a digitális közszolgáltatások pedig megkerülhetetlen tényezővé válnak mindennapjainkban. Az elmúlt másfél év áttörést jelentett a táv- és otthoni munkavégzés hazai elterjedésében is.
 
Ennek megfelelően a munkaerőpiac is átalakuláson megy át, hiszen azok a tevékenységek, amelyek személyes jelenlétet igényeltek, vagy könnyebben sztenderdizálhatók, kiváltásra kerülnek más technológiákkal.  Bizonyos területeken csökken a munkaerő állománya, mindeközben olyan új területek alakulnak ki, amelyeket pár éve nem is ismertünk. Ma már nem kell ahhoz elhagyni az országot, hogy külföldön dolgozhassunk.
 
A transzformáció megváltoztatja a munkakörnyezetet, a munkaszervezés megváltoztatja a vásárlási szokásokat, így a gazdasági szereplőinek új lehetőségeket nyit.
 
Itt van nagy szerepe az államnak, mint aktív állam, aki kanyarban előzve kihasználja a gyorsulás lehetőségét. Hiszen verseny van. A versenypályán akkor tudunk előzni, ha gyorsabbak vagyunk a többieknél.
 
A gyors reagálás lehetőséget nyújt a transzformáció által a beruházások felgyorsítására, amely növeli a GDP-t. A kormány 2021-ben és 2022-ben is többlet költést hajt végre, de nem a működésre költve, hanem a hazai beruházáshoz rendel többet, az államadósság terhére. Az állam szerepe, hogy jól tervezze a beruházásokat, amelyből adódó lehetőségeket az üzleti széfra ki tudja használni, ezáltal többletjövedelmet biztosít a vállalkozásoknak és a családoknak is. A többlet pénzt pedig okosan kell elkölteni, ami jólétet hoz.
 
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a beruházásoknak kiemelt szerepük van a gazdasági növekedés dinamikájában. A költségvetés hosszú távú fenntarthatóságát támogatja a beruházások magas szintje, hiszen ezáltal biztosítható a tőkeállomány megújulása, a gazdaság modernizálása, fejlődése, ugyanakkor a magánszektor beruházásainak élénkülése esetén, a kormányzati beruházások felfuttatása a beruházási piac egyes részszektorainak túlfűtöttségét eredményezheti. Ennek támogatása céljából az Állami Számvevőszék 2017 óta értékeli a jelentős állami beruházások előkészítettségét, ütemezését.
 
Az Európai Unió helyreállítási pénzeiből Magyarországot megilleti még további nagyjából 3400 milliárd forint összegű befektetés lehetőség. Ez hitel. A kormány úgy döntött, hogy ezt a kölcsönt most nem veszi fel. Úgy vélem, ezzel jó döntést hozott. Az összeg 2023-ig rendelkezésre áll, tehát egyfajta tartalékként tekinthetünk rá. Ha berobban a negyedik hullám, vagy a gazdaság lefulladna, akad egy költségvetési léptékkel mérve is számottevő összeg, amely szinte azonnal felhasználható. Az államot is költésre biztatom, de csak az észszerűség keretei között, tehát csak akkor, ha van erre használható összeg. Most nagy hangsúlyt kell helyezni a gazdaság újraindítására, a kellő lendület megszerzésére.
 
A járvány miatt különösen fontos, hogy a gazdaság, illetve a költségvetés reziliens legyen, azaz, hogy a makrogazdasági feltételek alakulásához rugalmasan alkalmazkodjon. Fel kell készülni a negyedik hullámra, amelyhez a költségvetésben is meg kell a teremteni a megfelelő fedezetet. Egyszerre van szükség tehát a stabilitásra és a rugalmasságra a költségvetésben.
 
Az állam költségvetésének tervezése és végrehajtása kapcsán az ÁSZ ezért emelte ki, hogy reziliens költségvetésre van szükség, amely növeli a kiszámíthatóságot, így tágabb értelemben a gazdaság többi szereplője számára is nagyobb biztonságot ad.
Rugalmas költségvetéssel az állam képes biztosítani az állampolgárainak jólétét, másrészt a reziliencia és a fenntarthatóság segíti az ország versenyképességének további erősítését, úgy, hogy az előre nem látható helyzetekre való felkészülést is biztosítja.
 
Legyen szó az államról, egy családról vagy egy cégről ugyanolyan tudatosan és felelősen kell gondolkodnia, hiszen ha előre tervez, a pénzét megfontoltan, hasznosan költheti el. Ez hatással van a teljes társadalomra és annak jólétére is. Az állampolgároknak továbbra is figyelniük kell családi pénzügyminisztereikre, arra, hogy okosan tervezzenek, okosan költsenek és a végeredmény egy optimálisabb és elégedettebb élet lesz.