Domokos László

Hazánk élen jár az állami cégek integritásában

2020-02-25 07:00
Magyarország élen jár az állami tulajdonú gazdasági társaságok korrupció elleni védettségének erősítésében – jelentette ki Domokos László az Állami Számvevőszék VII. Nemzetközi integritás szemináriumának nyitórendezvényén. Az ÁSZ elnöke felidézte: az ÁSZ felvetése alapján az Országgyűlés 2019 júliusában fogadta el azt a törvényt, amely a köztulajdonú – állami és önkormányzati – vállalatok esetében is előírta belső kontrollrendszer kialakítását. Domokos László bejelentette: az ÁSZ 2020-ban minden állami és önkormányzati tulajdonú vállalat korrupció elleni védettségét értékelni fogja, hamarosan megkezdődnek az adatbekérések.
A köztulajdonú gazdasági társaságokkal szemben az egyik legfontosabb követelmény a hosszú távú stabilitás, vagy más kifejezéssel a fenntarthatóság – emelte ki előadása elején Domokos László. Kifejtette: a köztulajdonú gazdasági társaságok többsége közszolgáltatást nyújt, és a közszolgáltatásokkal szemben a legfőbb elvárás a megbízhatóság, vagyis az, hogy a közüzemi szolgáltatások a nap 24 órájának minden másodpercében elérhetőek legyenek. Ehhez pedig az szükséges, hogy a köztulajdonú gazdasági társaságok a rájuk bízott nemzeti vagyont korrupciótól és pazarlástól mentesen, azaz eredményesen és hatékonyan használják, kezeljék.
 
Domokos László előadásában felidézte: az ÁSZ 2011-től minden évben feltérképezi a magyar közszféra korrupciós kockázatait, és a felmérését 2016-tól az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra is kiterjesztette. Az elnök elmondta, hogy az ÁSZ elemzései rávilágítottak, hogy a köztulajdonú gazdasági társaságok jelentős része viszonylag erős kontrollrendszert épített ki, köztük olyan kontrollokat is, amelyeket jogszabály nem tett kötelezővé. A másik főbb következtetés ugyanakkor az volt, hogy a köztulajdonú gazdasági társaságoknak egy széles köre nem tesz kockázataival arányosmértékű intézkedéseket kontrolljainak erősítése érdekében, ha azt jogszabály kötelezően nem írja elő – hangsúlyozta Domokos László.
 
Az ÁSZ elnöke elmondta: felhívtuk a Kormány és az Országgyűlés figyelmét az ÁSZ tapasztalataira, javasolva, hogy a jogszabályok több integritási kontroll alkalmazását tegyék kötelezővé a gazdasági társaságok számára. Kezdeményezésünkre a döntéshozók nyitottak voltak, 2019 nyarán a Kormány javaslatára az Országgyűlés törvényt alkotott arról, hogy a köztulajdonú gazdasági társaságoknak – egy bizonyos méretnagyság felett – belső kontroll rendszert kell kiépíteniük. Ennek fő tartalmi követelményeit is rögzítette a törvény, a részletes szabályait pedig egy 2019 decemberében megjelent kormányrendelet határozta meg – idézte fel Domokos László.
 
Meggyőződésem, hogy az új szabályozás számottevően hozzájárul majd a köztulajdonú gazdasági társaságok integritásának megerősödéséhez – húzta alá az ÁSZ elnöke. Hozzátette: az ÁSZ széleskörű ellenőrzésekkel segíti majd, hogy a törvény és a kormányrendelet előírásai a gyakorlatban is minél inkább érvényesüljenek. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2020 júliusában az ÁSZ minden többségi állami tulajdonú gazdasági társaságtól ellenőrzési céllal bekéri a 2020. július 1-én hatályos alapvető belső szabályozásait. A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében erre ez év szeptemberében kerül sor, amikor a szeptember 1-én hatályos szabályozásokat kérjük be, és értékeljük majd ki – jelentette be az ÁSZ elnöke.
 
Domokos László előadása végén kiemelte: Magyarország az élenjárók közé tartozik az OECD Miniszteri Tanácsa által 2019 májusában elfogadott, az állami tulajdonú vállalatok korrupciós ellenes és integritást erősítő intézkedéséire vonatkozó ajánlások megvalósításában. Hozzátette: az ÁSZ nagyra értékeli az OECD Titkárságának a több éven keresztül tartó munkáját, amelynek során összegyűjtötte a köztulajdonú gazdasági társaságok integritásának megerősítését célzó jó gyakorlatokat. Mint mondta: az ÁSZ is azon lesz, hogy ezek a praktikus ajánlások ne maradjanak papíron, hanem még teljesebben épüljenek be a magyar szabályozásba, illetve a magyar köztulajdonú gazdasági társaságok napi gyakorlatába.