Domokos László

Hogyan lehet ösztönző az állam?

2020-05-22 13:26
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika tévé stábja forgatott filmet Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével az Ösztönző állam – hatékonyabb vállalatok címen megjelent könyvvel kapcsolatban.
„Vállalatirányítás a közérdek szolgálatában” címmel írt fejezetet Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a 2019. decemberében az Akadémia Kiadó gondozásában megjelent Ösztönző állam – hatékonyabb vállalatok című könyvbe.
 
A kötet bemutatja egy közel nyolcéves gazdaságösztönző kormányzati stratégia államháztartási és piaci oldalról értelmezhető eredményeit.
A tanulmánykötet első fejezete bevezeti az olvasót az aktív, gazdasági szereplőkkel együttműködésre törekvő és ösztönző állammodell világába, miközben elemzi az aktív állami gazdaságösztönzés és a piaci szereplők együttműködése terén elért eredményeket és a gazdasági növekedés jóléttel való összefüggéseit.
 
Az ÁSZ elnöke a második fejezetben a közérdek szolgálatában megvalósuló vállalatirányítás feltételeit az állami tulajdonú vállalatok irányításának és működésének rendszeres, a hiba súlyával arányos következményekkel járó – így az ösztönző erőt kifejtő ellenőrzéssel összefüggésben sokoldalúan tárgyalja. Az állami vállalatok irányításának megújítása és annak következetes érvényesítése, valamint ellenőrzése feltétele az állami tulajdonú vállalatok „jól irányítottságának”, a hatékony és eredményes működésnek, továbbá a „jól irányított államnak”.
 
interju_osztonzoallam1
 
Domokos László az interjú során elmondta, sokkal komplexebbé vált a világ és egy jó állam, egy jól irányított állam nélkül és annak jó működése nélkül nincs jó életminőség, nincs megfelelő fejlődési perspektíva és fenntartható gazdasági környezet sem.
 
A rövidtávon gondolkodó, befektetéseik belátható időn belüli megtérülésében érdekelt vállalkozásokkal szemben, az ösztönző állam hosszútávon gondolkodik, és a fenntartható fejlődést szorgalmazza.
 
 
interju_osztonzoallam2
 
A 2008-as a válság ellen védtelen országgal szemben ma Magyarország tartalékokkal, szellemi munícióval, infrastruktúrával felkészült, egy erősebb állami kontrollal és egy ösztönző állami magatartással rendelkezik, amelynek köszönhetően újra rendezheti, modernizálhatja a 2020 válsága utáni világot.
 
Domokos László úgy látja, az Állami Számvevőszék munkájával, ellenőrzésével és tanácsadásával egy fenntartható fejlődési perspektívát nyújtó, ösztönző államot tud támogatni.
 
 „Aki úgy érzi, káosz veszi körül, annak érdemes elolvasni ezt a kötetet. Sokan nem értik, hogy az állam mit miért csinál. Ez a könyv betekintést ad az elméleti háttérbe és gyakorlati tanácsokat is ad. Ezért úgy gondolom ez egy hiánypótoló és gondolkodást ösztönző könyv, amelyik egy másik gazdaságpolitika elméleti hátterét teremti meg és tanulmányozására is lehetőséget ad, ezzel a jövőbelátás képességét erősíti.”- mondta az interjú végén az ÁSZ elnöke.