Domokos László

Igény van arra, hogy erősítsük a tanácsadó tevékenységünket

2020-07-07 08:42
Az Állami Számvevőszék 2019-es tevékenységéről szóló parlamenti hozzászólások megerősítették, hogy még nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a tudásmegosztó, oktató tevékenységünkre és tovább kell folytatni az ÁSZ törvényben meghatározott tanácsadó szerep erősítését – így értékelte a parlamenti vita során elhangzottakat Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke.
Az Országgyűlés 2020. július 2-án vitatta meg az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót. Az ÁSZ elnöke expozéjában rávilágított, hogy az Állami Számvevőszék legfőbb alkotmányos küldetése, hogy támogassa az Alaptörvény közpénzügyi fejezetében lefektetett, iránytűként szolgáló elvárások – úgymint törvényesség, átláthatóság, célszerűség, eredményesség, a közélet tisztaságának elve – gyakorlati érvényesülését és fejlesztését a közpénzügyi rendszerben. Domokos László rámutatott: Mindebből egyenesen következik, hogy az Állami Számvevőszék az Alaptörvényben definiált közpénzügyi garantőr szervezet, amelynek célja nem a hibakeresés, vagy az elmarasztalás, hanem a közpénzügyek jó irányba való terelése, a pozitív változások elindítása és fenntartása.
 
Célunk, hogy – az ellenőrzések mellett, azonban azoktól elválasztva – széles körű oktató tevékenységünkkel, támogató öntesztjeinkkel, továbbá elemzéseinkkel, tanulmányainkkal, véleményalkotásunkkal és javaslatainkkal átláthatóbbá és eredményesebbé tegyük a közpénzek felhasználását, illetve hozzájáruljunk a közszolgáltatásokat biztosító intézmények és rendszerek hatékony, a közjót szolgáló működéséhez. E stratégiai célkitűzés alapját adják a tényeken, bizonyítékokon alapuló, megalapozott és objektív ellenőrzési megállapítások – mondta Domokos László.
 
„A parlamenti vitában elhangzott hozzászólásokban egy dolog közös volt; Egyértelmű igény van arra, hogy az ÁSZ tovább erősítse az úgynevezett tanácsadó tevékenységét” – elemezte a vitában elhangzott képviselői felszólalásokat Domokos László. Az elnök felidézte: Az ÁSZ-törvény írja elő, hogy az Állami Számvevőszék az ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival, tanácsaival segíti az Országgyűlést, annak bizottságait, és a mintegy 16 ezer ellenőrzött szervezet munkáját, amellyel elősegíti a jól irányított állam működését. Mint mondta: A törvényben előírt tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységünk célja a támogatás, amelyhez egyrészt az Alaptörvény és az ÁSZ-törvény idézett előírásai, másrészt az Országgyűlés által az elmúlt években hozott, az ÁSZ számára további, többletfeladatokat megfogalmazó országgyűlési határozatok jelentenek iránymutatást.