Domokos László

Jól irányított állam a járványügyi helyzet idején

2020-12-15 00:00
„A jól irányított állam fenntarthatóságának támogatása a járványügyi helyzet idején” címmel jelent meg írásom a Polgári Szemle, társadalomtudományi folyóiratban, amelynek aktuális számában több cikk is a járvány okozta válsághelyzet gazdasági hatásait járja körül. A témához kapcsolódva az Állami Számvevőszék tanácsadó tevékenységét mutattam be, amely az elmúlt időszakban különösen fontossá vált.
Az Állami Számvevőszék a vészhelyzet kihirdetése után is a jogállami kereteknek megfelelően végezte a törvényekben meghatározott feladatait. A jelenlegi helyzet kihívásai arra is rávilágítottak, hogy az ellenőrzések jelentős részét hatékonyabban kell elvégezni, úgy, hogy az ellenőrzötteket minél kevésbé terheljük ebben a nehéz időszakban. Ezek komoly módszertani változásokat hoztak a számvevőszék számára, hangsúlyosabbá vált a digitalizáció szerepe, illetve az ÁSZ tanácsadó szerepe is minden eddiginél jobban felértékelődött.
 
Az ÁSZ ellenőrzései mellett, tanácsadó tevékenységével is jelen van az intézmények életében. 2014 óta a számvevőszék fontos tanácsadó eszközei az öntesztek, amelyek ellenőrzési tapasztalatokon alapulnak és több célcsoport számára kerültek kialakításra. Érdekes adat, hogy az öntesztek letöltésének száma 2020 első negyedévében ugrásszerűen megnőtt, amely azt mutatja, hogy az intézmények a veszélyhelyzet bejelentésének az időszakában nagy hangsúlyt fektettek az önképző eszközökre. Mindezt példaértékűnek gondolom, hiszen ezzel a közpénzügyi helyzet javulását, valamint a felelős gazdálkodás elveinek érvényesülését is elősegíthetik.
 
Az ÁSZ tevékenységében az ellenőrzések mellett fokozott hangsúlyt kapnak az elemzések, melyek által a számvevőszék tanácsadói szerepben járul hozzá a jól irányított állam működéséhez. Elemzéseinkben nem megállapításokat teszünk, hanem összefüggésekre, hatásokra világítunk rá, ezekkel pedig az adott területen jelentkező dilemmákra, kockázatokra hívjuk fel a figyelmet. A válsághelyzetben elemzéseink rendre aktuális, fontos témákra koncentráltak, így hozzájárultak például az esetleges szabályozottsági hiányosságok/rések feltárásához, bemutatták az aktuális gazdasági trendeket (pl. az e-kereskedelem vagy a digitális adózás keretében), értékelték a társadalmi/demográfiai helyzetet és kockázatokat.
 
A tanácsadás és elemzések mellett, jelen helyzetben természetesen szükség van az átláthatóság és az integritás megerősítésére, hiszen most a transzparencia mindennél jobban szolgálja a bizalom megerősítését.
 
Az ÁSZ létrehozott egy új típusú, úgynevezett monitoringellenőrzést, amelynek számtalan előnye van. Egyrészt jelentősen növelhető az ellenőrzési lefedettség, másrészt viszonylag kevés számú dokumentummal, de célzott ellenőrzésekkel tud értékelni, így elősegítve a közpénz és közvagyon hatékony felhasználását. Ez nemcsak az ÁSZ, hanem az ellenőrzött szervezetek számára is előnnyel jár, hiszen a kevés számú dokumentum miatt kevésbé terheli le őket, illetve lehetőséget nyújt arra is, hogy egy későbbi, mélyebb ellenőrzés során a monitoring típusú ellenőrzés során feltárt kockázatokat, szabálytalanságokat megszüntessék.
 
2020-ban az ÁSZ az önkormányzatok integritásának ellenőrzését vette monitoring-ellenőrzés alá, hozzájárulva ezzel az önkormányzatok integritási veszélyeztetettségének csökkentéséhez. A téma aktualitását tovább erősíti, hogy a vírus és a társadalmi, gazdasági negatív hatásai elleni védekezés az önkormányzatokat is többletfeladatok elé állította, így jelen helyzetben részükről is nagyobb odafigyelést igényel a szervezeti integritás fenntartása.
 
Az Állami Számvevőszék a koronavírus-járvány alatt feladatellátásával mindvégig igyekezett a társadalmi és gazdasági negatív hatásokat csökkenteni, amelyhez gazdasági és társadalmi összefogásra van szükség. Ez az összefogás jelen esetben a tanácsadói szerep előtérbe kerülésével és a monitoring-ellenőrzések megindításával vált hangsúlyossá.
 
Elmondható tehát, hogy a járványügyi helyzet rengeteg bizonytalanságot teremtett, ugyanakkor olyan környezetet hozott létre, amely még inkább felhívja a figyelmet a változás-/válságmenedzsment fontosságára, illetve felgyorsítja a digitalizációs fejlődést és új munkakörnyezetet teremt. Fontos, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjunk felelni, és a jól irányított állam fenntarthatóságához a támogató ellenőrzési, elemzési és tanácsadói munkát biztosítsuk.
 
A cikket teljes terjedelemeben itt olvashatja el.