Domokos László

Költségvetési vélemény és ellenőrzési terv átadás

2022-06-17 17:30
Elegendő mozgástér és jövőbe mutató témák. Röviden így foglalható össze az a két dokumentum, amelyeket az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve összeállított és az Országgyűlés részére benyújtott. Lakitelken adtam át Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének az Állami Számvevőszék véleményét a 2023. évi költségvetési törvényjavaslatról, valamint a 2022 második félévi ellenőrzési tervet.
Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve véleményezte a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat tervezése megfelelt a törvényi előírásoknak, és a pénzügyminiszter által kiadott Tervezési tájékoztatóban megfogalmazott követelmények betartásával történt. A törvényjavaslat és Magyarország 2022-26-ra szóló Konvergencia Programja között az összhang biztosított.
 
Az államadósság-mutató csökkentésének alkotmányos kötelezettsége teljesül, a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok túlnyomó többsége – 95%-a –  megalapozott és teljesíthető. 14 bevételi és 15 kiadási előirányzat az alátámasztó számítások elkészültével válhat megalapozottá. A központi tartalékok – a céltartalékok mellett – a kiadási kockázatok kezeléséhez elegendő összeget irányoznak elő rendkívüli intézkedésekre, valamint beruházási, beruházás előkészítési, járványügyi, valamint energiaár-növekedés kompenzációs feladatokra.
 
A 2023. évi költségvetési törvényjavaslat bizonytalan, sok feszültséggel terhes külső feltételek mellett készült. Ebben a helyzetben a jövő évi költségvetés elfogadása igazodási pontot nyújt nemcsak a költségvetési szervek, hanem a háztartások és a vállalkozások számára is. A nagyfokú külső bizonytalanság ellenére az előrejelzéseket készítő hazai és nemzetközi szervezetek prognózisai szerint Magyarországon a 2023. évben 2,6 - 5,0%-os GDP növekedés várható. Ezzel összhangban a 2023. évi költségvetési törvényjavaslat 2023. évre 4,1%-os gazdasági növekedéssel tervez. Az ÁSZ annak feltételezésével végezte a törvényjavaslat értékelését, hogy az annak alapjául szolgáló kormányzati makrogazdasági prognózis teljesül. Az ÁSZ véleménye kitér arra is, hogy a törvényjavaslat elegendő mozgásteret tartalmaz a reálisan várható gazdasági kockázatok bekövetkezésének kezelésére.
 
2022.06.17_Lakitelek_ASZ_01
 
 
Az ÁSZ 2022 második félévében is folytatja törvényi feladatait
 
Az ÁSZ többek között megkezdi a 2022. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, valamint az MNB ellenőrzését is.
 
Az Állami Számvevőszéknél jelenleg is több mint 20 folyamatban lévő ellenőrzés zajlik, amely mellett régi és új területek is helyet és fókuszt kapnak. Az egyik ilyen kiemelt terület továbbra is a digitalizáció, amely az életünk minden területére nagy hatással van. Ennek köszönhetően számos fejlesztés és fejlődés következett be többek között az oktatás, az egészségügy és a közigazgatás területén is.
 
Évről évre az ÁSZ látóterébe kerülnek a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a klímával kapcsolatos területek is az ellenőrzései során. A vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának az ellenőrzése új színfolt a Számvevőszék ellenőrzési palettáján. Az ellenőrzés az Alaptörvény által deklarált testi, lelki egészség érvényesüléséhez szükséges ivóvízgazdálkodás egyes területeiről, a vízgazdálkodás célkitűzéseinek megvalósításáról nyújt értékelést, kitérve a víziközmű társaságok vagyongazdálkodásának, a kapcsolódó hatósági tevékenységeknek az értékelésére is. A vízügyet, mint a fenntartható fejlődési célok (SDG 6) egyik lényeges területét nemzetközi kooperációban tervezi a Számvevőszék ellenőrizni.
 
Az ÁSZ tevékenységével továbbra is támogatást nyújt az ellenőrzött szervezetek vezetőinek a közpénzügyi helyzetük javításában, a minőségi közpénzfelhasználás mérésen alapuló fejlesztésében. Az elmúlt évek ellenőrzési tapasztalatai és elemzései feltárták azokat az előzményeket és körülményeket, amelyek lehetőséget adnak teljesítmény ellenőrzések lefolytatására. A minőségi pénzköltés erősítése érdekében a Számvevőszék több területen végez méréseket és értékeléseket, ezzel is támogatva az ellenőrzött szervezeteket.