Domokos László

Magasabb szintre lépett Magyarországon a korrupció elleni fellépés az elmúlt 10 évben

2021-12-06 17:36
Az ÁSZ előbb az évenként elvégzett Integritás-felméréssel elterjesztette az integritás szemléletét a magyar közszférában, ezután a módszert ellenőrzéssé fejlesztette, 2021-re pedig széleskörű tanácsadással és tudásmegosztással tovább erősítette a közpénzt felhasználó szervezetek helyzetét, ezzel is növelve az ellenálló képességüket.
Immár 10 éve annak, hogy az Állami Számvevőszék kezdeményezésére aláírtuk azt a szándéknyilatkozatot, amelyben közösen vállaltunk erkölcsi kötelezettséget a korrupció leküzdéséhez, és az integritás alapú közigazgatási kultúra megteremtéséhez. Ma, elégedetten és büszkén mondhatom, hogy a korrupció elleni fellépés az elmúlt tíz évben egyértelműen magasabb szintre lépett Magyarországon.

A szándéknyilatkozat aláírása óta eltelt egy évtizedben hazánkban célzott és hatékony lépések történtek a korrupció megelőzése, illetve visszaszorítása érdekében. A siker kulcsa pedig az intézmények, az ügy iránt mutatott egyéni és közös elköteleződése volt. Visszatekintve, úgy vélem példaértékű az, ahogy a létrejött együttműködés hatására a különböző állami intézmények által képviselt korrupcióellenes tevékenységek több területen is szorosan összekapcsolódtak, egymásra épültek, illetve erősítették egymást az elmúlt években.
 
intgritas_10_2

Kiemelkedő eredménynek tekinthetjük, hogy a 2011-ben még jórészt ismeretlen integritás fogalom mára szerves részét képezik a közintézmények működésének, illetve azok az integritásirányítási- és kontrollrendszerek is kiépültek, amelyek a korrupciós helyzetek rendszerszintű kialakulásának megelőzéséhez járulnak hozzá.

A szabálykövetés és a rendezettség fontossága ugyan már tíz évvel ezelőtt is megkérdőjelezhetetlen volt, a COVID-19 világjárvány időszakában ezek kritikus jelentősége életünk szinte minden területén világossá vált. Szembe kellett néznünk azzal, hogy a rendkívüli állapot kiemelt korrupciós, illetve szabálysértési kockázatot hordoz, ezért fokozott jelentősége lett az integritás szemlélet terjesztésének, a korrupció megelőzését biztosító rendszerek kiépítettségének és működtetésének a közszféra szervezeteinél.

Felmérésből ellenőrzés

Az ÁSZ 2011. és 2019. között az Országgyűlés döntésével összhangban minden évben elvégezte a hazai intézmények integritás kultúrájának meghonosítását és elterjesztését szolgáló, holland tapasztalatok alapján kidolgozott Integritás felmérést. A felmérésben való részvétel során a közintézmények egy kérdőív segítségével szembesültek az őket fenyegető korrupciós veszélyekkel, valamint integritási kontrolljaik kiépítettségének hiányosságaival.

Fontos eredmény, hogy az integritással kapcsolatos kérdőíves kutatáshoz 2020-ban már 4002 közpénzből működő, nemzeti vagyont kezelő szervezet csatlakozott. Az elmúlt kilenc év tapasztalatai pedig azt mutatták, hogy az Integritás felmérésnek, illetve az önteszteknek és képzéseknek köszönhetően széleskörűen ellenőrizhetővé váltak a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok a magyar közszférában.

Eredmények

Az Állami Számvevőszék az elmúlt évek digitalizációs robbanásának köszönhetően technológiai és módszertani fejlesztéseket indított el és vitt véghez, amelyeknek köszönhetően képessé vált arra, hogy az ellenőrzés keretében akár több ezer szervezet értékelését végezze el egy időben.

Az Állami Számvevőszék 2021-ben minden korábbinál nagyobb hatást gyakorolt a magyar közszféra integritására, illetve a korrupció megelőzését biztosító rendszerek fejlesztésére. 2012-ig átlagosan 400-600 helyszínt ellenőrzött az ÁSZ évente. 2021-re képessé vált akár 10 ezer szervezet ellenőrzésére is.

intgritas_10_1


Az elmúlt tíz évben az ÁSZ értékelte a költségvetési intézmények, az állami és nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok és köztestületek, valamint az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritását, amellyel hozzájárult a korrupciós kockázatok elleni eredményes védekezéshez.

A korrupció elleni fellépés sikere, valamint az integritás alapú közigazgatási kultúra megteremtése és elterjesztése érdekében az államhatalmi szervek összehangolt együttműködésére van szükség. Az elmúlt tíz év közös munkája – úgy gondolom – igazolja ezt az állítást.

Bízom benne, hogy egy hasonlóan eredményes időszak előtt állunk, munkánkkal pedig nem csupán a jelen folyamataira lehetünk hatással, de a jövő generációi számára is jó példával szolgálunk.