Domokos László

Megtartotta évindító ülését a Költségvetési Tanács

2021-01-14 00:00
2021. január 14-én tartotta meg évindító ülését a Költségvetési Tanács, amelyen az Állami Számvevőszék elnökeként magam is részt vettem. Az ülésen megvitattuk a Költségvetési Tanács 2020. évi munkájának elnöki beszámolóját.
A Költségvetési Tanács 2021. január 14-én tartotta idei első ülését, amelyen megtárgyalta és elfogadta a szervezet 2020. évi, a KT munkájáról részletes képet adó beszámolóját.
 
Elmondható, hogy a Költségvetési Tanács 2020-ban is teljesítette Alaptörvényben megfogalmazott szerepét és megőrizte kontroll funkcióját.
 
KT_ules
 
A Költségvetési Tanács (KT) munkája során véleményt nyilvánít a központi költségvetésről szóló törvény tervezetéről, annak módosításairól és a törvény zárószavazásához előzetes hozzájárulását adja, amennyiben az Alaptörvényben előírt államadósság-szabály teljesíthetőségét állapítja meg. A KT félévente véleményt nyilvánít a költségvetési törvény végrehajtásának helyzetéről, az államadósság alakulásáról, illetve szintén véleményt nyilváníthat a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek felhasználásával, továbbá az államháztartás helyzetével kapcsolatos bármely kérdésről. Utóbbi keretében folyamatosan értékeli az Európai Unió által támasztott követelmények teljesítését is.
 
Az Állami Számvevőszék elemzések és tanulmányok készítésével és ezek rendelkezésre bocsátásával támogatja a Költségvetési Tanácsot feladatai ellátásában.
 
.Az ÁSZ 2020-ben 16 elemzést küldött a KT részére olyan fontos témákban, mint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazásához készítendő vélemény megalapozását szolgáló szempontok, a digitális gazdaság megadóztatásának aktuális kérdései, az uniós támogatások államadósságra és hiányra gyakorolt hatása, a COVID-19 járvány közpénzügyi hatásainak értékelése, vagy a költségvetés fenntarthatósága.
 
.A KT -  a Magyar Közgazdasági Társasággal közösen  - eddig minden évben megszervezte azt a konferenciát, melynek keretében az érintett intézmények előadói ismertették az ÁSZ és az MNB által a KT részére készített, a Tanács munkáját támogató elemzések, valamint háttértanulmányok eredményét.  2020-ban a koronavírus járvány terjedése miatt a konferencia megrendezésére – szűkített programmal – online módon kerülhetett sor.  A Tanács döntése értelmében a tanulmányok teljes köre – magyar és angol nyelven – kötetbe foglalva jelent meg.