Domokos László

Mely fókuszterületeken ellenőriz és támogat az ÁSZ?

2020-07-03 07:00
A törvényben előírt tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységünk célja a támogatás, amelyhez egyrészt az Alaptörvény előírásai, másrészt az Országgyűlés által az elmúlt években hozott határozatok jelentenek iránymutatást - emelte ki Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az az ÁSZ 2019-es szakmai tevékenységéről szóló országgyűlési vitában.
2019-ben az ÁSZ széleskörű ellenőrzési és tanácsadó tevékenysége öt nagy fókuszterületre irányult. Domokos László első területként a költségvetési és makrogazdasági folyamatok elemzését és értékelését emelte ki. Elmondta, a számvevőszék a központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, illetve a költségvetési törvényjavaslat véleményezése mellett a költségvetési véleményezést segítő elemzéseket készített a Költségvetési Tanács részére, valamint egyéb, kiemelt makrogazdasági, vagy költségvetési jelentőségű folyamatokról hozott nyilvánosságra elemzéseket.
 
Az ÁZ elnöke második fókuszterületként a számviteli rend ellenőrzésének tapasztalatairól elmondta, hogy a számviteli rendet érintő szabálytalanságok – a korábbi évekhez hasonlóan – elsősorban az alapvető számviteli szabályzatok hiányához, a kontrolltevékenységek gyakorlásának szabálytalanságaihoz, a kötelezettségvállalások nyilvántartásának hiányához, valamint a bizonylat nélküli elszámolásához kapcsolódtak.
 
parlament2
 
Domokos László harmadik fókusz területként a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás és a pénzügyi gazdálkodás ellenőrzését jelölte meg, amelyet 2019-ben az ÁSZ három nagy területen végzett: az önkormányzatoknál, az államháztartás központi alrendszerénél, valamint azoknál az államháztartáson kívüli szervezeteknél, amelyek nemzeti vagyonnal, illetve közpénzekkel – központi költségvetési és önkormányzati támogatásokkal – gazdálkodtak.
 
A negyedik fókuszterületünk a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritásszemlélet fejlesztéséért, megszilárdításáért végzett tevékenységünk - emelte ki beszédében Domokos László.  Az Állami Számvevőszék az Integritás projekt keretein belül, megújított módszertannal folytatta le éves integritás felmérését.  Az ÁSZ azonban nemcsak elemzi és értékeli, hanem ellenőrzi is a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító szervezeti integritáskontrollok kialakítását és működtetését, amelyet a számvevőszék új ellenőrzési módszertanának köszönhetően egyszerre több száz intézménynél tud értékelni – húzta alá az ÁSZ elnöke.
 
Végül ötödik fókuszterületként a teljesítményellenőrzésekről beszélt Domokos László, aki kiemelte, hogy a közpénzek eredményes felhasználásának a tényleges mércéje az, hogy az érintettek mennyire elégedettek a megtett intézkedésekkel.
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek célja nem csupán a közpénzügyek rendezettségének biztosítása, de az állampolgárok életminőségét befolyásoló köz-szolgáltatok fejlesztésének támogatása is. Ennek érdekében folytatta le intézményünk a sürgősségi betegellátás, valamint a gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzését, amelynek eredménye felhívta a figyelmet arra, hogy a közfeladat-ellátás teljesítményét célszerű rendszeresen és több szempontból is értékelni- hangsúlyozta expozéjában az ÁSZ elnöke.