Domokos László

OTDK: felkészülés a jövőre

2021-04-26 16:20
A hétvégén zárult a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciója, amelynek ebben az évben a Soproni Egyetem adott otthont. Az eseményen egy szakmai előadással, illetve néhány személyes gondolattal köszöntöttem a közgazdaságtudomány területének legelhivatottabb hallgatóit és fiatal kutatóit.
Az OTDK számos ambiciózus, tehetséges hallgató számára az egyetemi évek egyik meghatározó eseménye. Hosszú felkészülés és kutatómunka után ugyanis ilyenkor nem csupán tudásukról, de szorgalmukról, kitartásukról, illetve a választott téma iránti elhivatottságukról is számot adnak. Ez alkalommal a hallgatók felkészülését és a konferencián való szereplésük körülményeit is beárnyékolta a járványhelyzet, azonban ez nem akadályozta a fiatal kutatókat, ugyanis idén kiemelkedő számú pályamunka érkezett a Közgazdaságtudományi Szekcióba.
 
Visszaemlékezve elmondtam a hallgatóknak, hogy fiatal közgazdászként számomra is meghatározó élmény volt az OTDK, amelyre máig szívesen emlékszem vissza. Úgy gondolom, hogy a konferenciát megelőző hosszú kutatómunka, illetve a dolgozat szakmai grémium előtt történő prezentációja is olyan szakmai elhivatottságot és tapasztalatot feltételeznek a hallgatókról, amelyek birtokában bizonyos, hogy a közgazdaságtudomány területe számos értékes szakemberrel gazdagodik hamarosan. Fontosnak tartottam felhívni a fiatalok figyelmét a tudásmegosztás fontosságára is, illetve arra, hogy az esemény során figyeljenek egymás megállapításaira, kérdezzenek egymástól és bátran osszák meg egymással a gondolataikat.
 
Öröm számomra, hogy a tudományos eseményhez egy szakmai előadással is hozzájárulhattam, amelynek témájaként a költségvetési fenntarthatóságot választottam. Egyrészt azért, mert a költségvetés ellenőrzése az ÁSZ egyik legfontosabb feladata. Másrészt pedig azért, mert a közgazdaságtudományi kutatásoknak is a fenntartható fejlődés megteremtése az egyik legfontosabb területe, és az is marad a következő évtizedekben is.
 
Engedjék meg, hogy gratuláljak a hallgatóknak az OTDK-n való részvételhez és megköszönjem tudományos erőfeszítéseiket a közgazdaságtudomány folyamatosan fejlődő területén.