Domokos László

Történelmi feladat történelmi időkben

2020-10-21 11:34
A mai napon került sor az Országgyűlésben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat tárgyalására. A zárszámadás tárgyalása a magyar Országgyűlés egyik történelmi alapfeladata. Továbbá idén éppen 150 esztendeje, 1870-ben kezdte meg működését az első független magyar Állami Számvevőszék, amelynek alapvető és legfontosabb feladata az állami költségvetés végrehajtásának, vagyis a zárszámadásnak az ellenőrzése volt. Nincs ez másként ma – másfél évszázaddal később – sem. Az Állami Számvevőszék tehát 150 éve a közpénzek őre és 30 éve a demokrácia pénzügyi garantőre. Ebben a történeti és gondolati keretben osztom meg Önökkel az Állami Számvevőszék a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról tett megállapításait.
Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve minden évben ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek keretében a központi alrendszer egészének bevételi és kiadási adatainak megbízhatóságát, valamint a hiány és az államadósság alakulására vonatkozó előírások betartását értékeli.

A zárszámadás ellenőrzése kiemelten támogatja a közpénzügyek átláthatóságát azáltal, hogy a központi költségvetés, ezen belül a központi és a fejezeti kezelésű előirányzatok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, az elkülönített állami pénzalapok, valamint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének ellenőrzésén keresztül a központi alrendszer egésze bevételi és kiadási adatainak megbízhatóságáról ad számot. 

A törvényben előírt ellenőrzési kötelezettség végrehajtása, a zárszámadásról adott számvevőszéki értékelés támogatja az Országgyűlést a költségvetés végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat megalapozott elfogadását. Ezáltal az Állami Számvevőszék hozzájárul az elszámoltathatóság és az átláthatóság Alaptörvényben rögzített követelményének érvényesüléséhez, az ellenőrzött szervezetek közpénzekkel való felelős gazdálkodásához, és egyidejűleg tájékoztatja erről a széleskörű közvéleményt.
 
zarszam_jo2

Az Állami Számvevőszék a 2019. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során megállapította, hogy a költségvetési intézményrendszer 2019-ban biztosította a közpénzekkel való gazdálkodás szabályszerűségét. A 2019-as zárszámadásról szóló törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok megbízhatóak.

2019-es központi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírások szerint történt, a zárszámadási törvényjavaslatot a Pénzügyminisztérium a jogszabályi előírások szerinti szerkezetben készítette el. A 2019. évi zárszámadási törvényjavaslatban szereplő teljesített bevételi és kiadási adatok megbízhatóak és megalapozottak.
 
A zárszámadási törvényjavaslat a költségvetés végrehajtására vonatkozó pénzügyi adatokat, információkat valósághűen mutatja be, az abban szereplő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítési adatai megbízhatóak.
 
Rendkívül örvendetesnek tartom, hogy az Állami Számvevőszék zárszámadási jelentése, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó elemzése közéleti diskurzust eredményezett. Feladatunk és célunk, hogy hozzájáruljunk a társadalmat érdeklő és sokakat érintő közéleti témák elemzéséhez. Önöket is arra buzdítom, hogy ismerjék meg az Állami Számvevőszék 2019. évi zárszámadásról készített jelentését, amelyet itt érhetnek el.