Domokos László

Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth téren

2021-10-23 00:00
Országszerte és a határon túl is zajlottak megemlékezések az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján. Október 23-án a hagyományoknak megfelelően a Parlament előtti Kossuth Lajos téren vette kezdetét az ünnepi rendezvénysorozat.
Katonai tiszteletadással, Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében, a honvédség díszegysége vonta fel a nemzeti lobogót Budapesten, a Kossuth Lajos téren.  Az ünnepségen a kormány, a katonai és állami szervezetek, valamint a diplomáciai testület képviselői is részt vettek. Az érdeklődők magyar zászlóval a kezükben nézték végig az eseményt, a Parlament főlépcsőjének két oldalán az ablakokban pedig az 56-os eseményeket megidéző lyukas zászlók lengtek.
 
1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés. A diákfelvonulások után a Parlament előtt már több százezer fő hallgatta Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. A fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz hatására estére fegyveres felkelés bontakozott ki. Bár az elkövetkező napokban Nagy Imre törvényesen megalakult kormánya megtette a kezdő lépéseket a demokratikus átalakulás felé, illetve a szovjet csapatkivonási tárgyalások is megkezdődtek, az orosz tankok november 4-én hadüzenet nélkül megindultak a főváros ellen. November 10-e körül a túlerő legyűrte a felfegyverzett civil felkelők ellenállását. A megtorlás elől százezrek menekültek el az országból, ám a Kádár-rezsim így is ezreket börtönzött be, több száz forradalmárt pedig kivégeztek.
 
Hazánkban az 1980-as évek végén, a rendszer gyengülésével párhuzamosan kezdett ’56 valódi története nyilvánosságot kapni. A rendszerváltás utáni szabad Országgyűlés első ülésnapján, 1990. május 2-án az elsőként elfogadott törvény megörökítette az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét, annak kezdetét, október 23-át pedig nemzeti ünneppé nyilvánította.
 
Az Állami Számvevőszék megalapításának 151., illetve újraalapításának 31. évfordulója gondolatainkban és történetiségében is összefonódik az 1956-os forradalommal. Napjaikban, amikor szabadon alkotunk és szabadon élünk, különösen fontos emlékeznünk azokra, akik mindezt kivívták nekünk.